Motie inzake toezicht op tijde­lijke unitbouw met woon­functie.


6 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief de rapportage Onderzoek Brandveiligheid Tijdelijke Unitbouw woonfunctie Amsterdam

Constaterende dat

 • Er op zondagochtend 13 november 2022 een brand plaatsvond in een woonunit aan de Voetbalstraat no. 87 op het wooncomplex Riekerhaven 1;
 • Ondanks een snelle alarmering en optreden van de brandweer, uiteindelijk het gehele drie bouwlagen tellende woonblok, bestaande uit 75 eenpersoons woonunits, door brand is verwoest;
 • We dergelijke branden in vergelijkbare panden willen voorkomen;

Overwegende dat

 • In tijdelijke units een groot verloop is tussen de bewoners;
 • Bij tijdelijke units veel bewoners dicht op elkaar wonen en afhankelijk zijn van elkaar waardoor het zelf zorgen kunnen dragen voor de eigen veiligheid niet altijd even goed mogelijk is;
 • In tijdelijke units vaak studenten en statushouders wonen die gezien hun positie niet altijd even goed op de hoogte zijn van de eisen rondom brandveiligheid;
 • Tijdelijk units op dit moment dezelfde handhavingsprioriteit hebben als reguliere woningen;
 • Er op dit moment niet actief toezicht wordt gehouden op de brandveiligheid van woningen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Een aparte categorie te maken voor tijdelijke unitsbouw met een woonfunctie in het handhavingsprotocol en deze een hogere prioriteit te geven.

Indiener(s),

M. von Gerhardt (VVD)
J. Broersen (VOLT)
A. Bakker (PvdD)
S. Koyuncu (DENK)
N. van Renssen (GroenLinks)
S. Aslami (D66)
B. Minderhoud (PvdA)


1 https://assets.amsterdam.nl/pu...


   Status

   Aangenomen

   Voor

   unaniem

   Tegen