Dieren­opvang


Ieder jaar belanden er vele tienduizenden honden en katten in Nederlandse asiels. Daar komen alle konijnen, knaagdieren, reptielen en andere dieren nog bij. Hoewel de opvang van gevonden of afgestane dieren een wettelijke taak is van gemeenten, laat de overheid het lelijk afweten. Het zijn vooral hardwerkende vrijwilligers die de dierenasielen en opvangcentra draaiende houden en de financiële nood loopt al jaren op. Goede opvang voor alle diersoorten is nodig. Dierenasielen en dierenambulances moeten ondersteund worden bij hun professionalisering.

Ook noodhulp aan vrij levende dieren moet worden verbeterd. Dieren moeten een vaste plaats krijgen in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen. Opvangcentra hebben meer ondersteuning nodig. De Partij voor de Dieren zet zich in Amsterdam in voor diervriendelijk beleid en een solide opvang voor alle dieren, met voldoende financiële middelen.