Zorgen over de toekomst van de Gaas­perplas


Partij voor de Dieren: versterk de natuur en niet de horeca en festivals

5 november 2020

De gemeenteraad bespreekt vandaag het toekomstplan voor de Gaasperplas. De Partij voor de Dieren heeft samen met bewoners grote zorgen over het plan dat meer horeca en meer festivals inhoudt. Lees hier de bijdrage van raadslid Anke Bakker:

"In het concept Toekomstplan staan de flinke herinrichtingsplannen voor het natuurgebied rondom de Gaasperplas. De ingangen moeten allemaal een sjieke facelift krijgen en het gebied wordt verder klaargemaakt voor vrachtverkeer voor festivals. En er worden weer allemaal bomen gekapt, onder het mom van het 'creëren van zichtlijnen' zoals voor het uitzicht op de plas. De bomen worden gecompenseerd met sprietjes, maar eerst worden ze gekapt. En voor partijen zoals GroenLinks is dat misschien winst - weer een stuk hout dat goed van pas komt in de biomassacentrale - maar voor de Partij voor de Dieren is het een verlies voor de ecologie. Dit college presteert het niet alleen om bij complete straten en pleinen een kaalslag aan te richten, maar laat zelfs de bomen in natuurgebieden niet met rust.

College wil de natuur 'verplaatsen'
En dan nog het bizarre voornemen van dit college om het hele Natuurnetwerk Nederland gebied rond de Gaasperplas te verplaatsen om horeca en bebouwing in de natuur mogelijk te maken. Wethouder Ivens (SP) sprak erover alsof er aan de lopende band stukken natuur van hun beschermende status worden ontdaan, boompje kappen hier, boompje terugplanten daar: ach waar praten we eigenlijk over? Maar wat bleek nog meer, voorzitter? De Provincie stond nét op het punt om juist extra natuurbescherming vast te stellen voor het Gaasperplasgebied, om het gebied dus juist te beschermen tegen dit soort ontwikkelingen.

Wethouders GroenLinks en SP pleiten voor minder natuurbescherming
Omdat hiermee alle horecaplannen in het water zouden vallen, hebben twee van onze Amsterdamse wethouders: de heer Ivens en mevrouw van Doorninck, vervolgens een zienswijze ingediend bij de Provincie. Voorzitter, ik heb de tekst gelezen en ik vind het ronduit beschamend. Onze wethouders die namens de gemeente pleiten voor minder bescherming van de natuur. Zonder dat de gemeenteraad daar ook maar iets van af wist.

Gelukkig heeft de Provincie wat dit betreft een groener hart en hebben zij het pleidooi van onze Amsterdamse wethouders linea recta naar de prullenbak verwezen vanwege het landschappelijk belang of de groene waarden van de aangewezen gebieden. Maar voorzitter, wat heeft het college vervolgens gedaan? Ze hebben nog een keer via een brief op 15 oktober aangedrongen op minder strenge natuurbescherming. Voorzitter, ik voel me als groene Amsterdammer voor paal staan tegenover de Provincie.

We zouden in Amsterdam een links en groen college krijgen maar om het in Partij voor de Dieren-termen te verwoorden: deze twee wethouders lijken wel wolven in schaapskleren. Achter onze rug om heeft een GroenLinks- en een SP wethouder bij de Provincie gelobbyd voor minder strenge natuurbescherming ten behoeve van commerciële uitbuiting van het Gaasperpark en afbreuk van de natuur.

Daarom dien ik een motie in die het college oproept om hun pleidooi bij de Provincie in te trekken; om terug te komen op hun woorden; om aan te geven dat zij verkeerd zaten, dat zij extra natuurbescherming wel toejuichen en dit gebied dan ook met de nodige respect zullen behandelen.

Partij voor de Dieren: zet in op natuurversterking
Voorzitter, met deze nieuwe stand van zaken hoor ik graag wanneer er een nieuw plan komt. Wij willen erop aandringen om de vrijgemaakte miljoenen alleen te steken in natuurversterking en nodig onderhoud. Kan de wethouder aangeven of het realiseren van evenemententerreinen voor festivals nu nog doorgang kan vinden? Wat ons betreft vallen lawaaievenementen met vrachtverkeer niet te rijmen met natuurversterking en schrappen we die plannen. Ook vervuilende vleesfestijnen met rookgordijnen, stankoverlast en milieuvervuiling horen volgens ons niet thuis in een beschermd natuurgebied.

Ik dien daarom nog twee moties in. Voor een Gaasperplasgebied zonder festivals en zonder barbecues.

Voorzitter, laten we het uitgangspunt veranderen. In het plan wordt gedaan alsof het hele gebied gedateerd is en opnieuw moet worden uitgevonden -‘eigentijds maken’ las ik ergens. Maar wat de Partij voor de Dieren betreft is de natuur zelf altijd eigentijds. Daar moeten we geen massale, spannende elementen aan toe voegen. Mensen die komen wandelen in stilte, om te genieten van de geluiden van de natuur, de bomen die met hun bladeren knisperen, de vogels die fluiten. In de ontspanning is de natuur al spannend genoeg. "

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse lessen uit de coronacrisis

Welke plannen zijn er in 2021 voor Amsterdam en voor welke plannen is er geld? Daar gaat het deze week over tijdens de algeme...

Lees verder

Amsterdam: een groene of grijze stad om in te wonen?

Wat voor stad wil Amsterdam zijn: groen of grijs? Bij nieuwe woningplannen, zoals bij Buiksloterham, plant het college te wei...

Lees verder