Motie inzake het Toekomstplan Gaas­perplas 2020 (Gaas­perplas barbe­cuevrij natuur­gebied)


4 november 2020

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het Concept
Toekomstplan Gaasperplas 2020 e.v. (Gaasperplas barbecuevrij natuurgebied)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Concept Toekomstplan Gaasperplas 2020 e.v. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1185)

Constaterende dat:

  • in het Toekomstplan Gaasperplas 2020 e.v. volop ruimte wordt geboden om te barbecueën in het gebied;
  • er al in 2017 in het Vondelpark een barbecueverbod is ingesteld vanwege de enorme vervuiling, stank- en rookoverlast en reinigingskosten die het barbecueën met zich mee brengt;
  • ook in het Gaasperplasgebied geregeld sprake is van rookgordijnen door een verzameling van kleine barbecues en enorme grills.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • zorg te dragen voor een barbecueverbod in het park rond de Gaasperplas.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, DENK, FvD, CU, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Transitievisie Warmte (Isolatieplan Amsterdamse woningen)

Lees verder

Motie inzake het Toekomstplan Gaasperplas (geen festivalterreinen en festivals in het natuurgebied rond de Gaasperplas)

Lees verder

    Word actief Doneer