Steun in de raad voor hulp dieren­hulp­or­ga­ni­saties in finan­ciële nood


6 december 2022


Het gaat niet goed met de Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties. Door de toenemende inflatie en de daarmee stijgende kosten van personeel en materiaal zijn de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, de DOA, de Dierenambulance, de Toevlucht, en de Reptielenopvang Zwanenburg in de problemen gekomen. De organisaties geven aan niet meer voldoende hulp te kunnen bieden. Partij voor de Dieren vindt dit een zeer kwalijke zaak. De gemeente Amsterdam draagt een zorg- en opvangplicht ten aanzien van Amsterdamse dieren en die is belegd bij deze organisaties.

Raadslid Judith Krom vindt dat de gemeente middelen vrij moet maken uit het Noodfonds om de hulporganisaties die in financieel zwaar weer verkeren te helpen. Amsterdamse dieren horen goede zorg te krijgen wanneer dit nodig is. Gelukkig is de Partij voor de Dieren niet de enige partij die dit noodzakelijk acht: tijdens de raadsvergadering van 30 november zijn twee voorstellen van Judith Krom hierover unaniem aangenomen. De Partij voor de Dieren hoopt dat er snel verlichting komt en blijft de vinger aan de pols houden.

De aangenomen moties:

Motie inzake finan­ciële nood Amster­damse dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties verlichten

Motie inzake finan­ciële hulp aan de dieren­voed­selbank

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse gemeenteraad verzoekt Amstelveen mee te betalen aan het Amsterdamse Bos

Partij voor de Dieren- raadslid Anke Bakker kreeg tijdens de raadsvergadering van 6 oktober de gehele gemeenteraad achter het...

Lees verder

Meldpunt vuurwerk gelanceerd

Ondanks het dit jaar geldende afsteekverbod voor consumentenvuurwerk, zijn er in onze stad al veel meer illegale knallen te h...

Lees verder