Motie inzake finan­ciële hulp aan de dieren­voed­selbank


30 november 2022

Onderwerp

Financiële hulp aan de dierenvoedselbank

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Najaarsnota 2022

Constaterende dat:

 • de financiële nood bij de Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties hoog is door de toenemende inflatie en de daarmee stijgende kosten van materiaal, personeel, etc;
 • de SAZ de donaties van voedsel en geld ziet teruglopen, maar de kosten en aanvragen ziet oplopen, en daardoor een groot tekort verwacht voor 2023;
 • het aantal nieuwe aanmeldingen/verzoeken om gebruik te mogen maken van de voedselbank in de laatste drie maanden verdrievoudigd is ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar;
 • de gemeente Amsterdam een zorg- en opvangplicht heeft ten aanzien van de Amsterdamse dieren;
 • de wethouder Dierenwelzijn voor dit jaar nog extra dekking heeft kunnen vinden voor de tekorten, heeft aangegeven ook in 2023 te willen ondersteunen echter hier de middelen voor ontbreken.

Overwegende dat:

 • de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten aangeeft het komende jaar niet in alle gevallen hulp te kunnen bieden aan mensen en dieren die dat nodig hebben en deze hulp ook op dit moment al onder druk staat door financiële tekorten;
 • de SAZ verwacht dat de stichting mogelijk binnen een paar jaar de deuren moet sluiten als er geen extra financiële hulp geboden wordt;
 • de SAZ het aantal aanvragen voor voedselhulp de afgelopen drie maanden heeft zien verdrievoudigen, en voor aankomend jaar nóg meer hulpvragen verwacht;
 • preventieve hulp aan minima bij de zorg voor huisdieren voorkomt dat mensen uit financiële noodzaak afstand doen van hun huisdieren;
 • de gemeente een zorg- en opvangplicht ten aanzien van de Amsterdamse dieren heeft en de druk op de organisaties waarbij dit belegd is al zeer hoog is;
 • extra druk op de zorg- en opvangorganisaties zeer onwenselijk is en de gemeente hiervoor ook extra kosten zal moeten maken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • te onderzoeken of de financiële nood van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, en de daaraan verbonden dierenvoedselbank verlicht kan worden door middelen vrij te maken uit het Noodfonds.

Indieners,

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)

M. Lust (D66)

K. Burgers (VVD)

N. van Renssen (GroenLinks)

S. Koyuncu (Denk)

D. Bons (BIJ1)

E. Bobeldijk (SP)

C. Kabamba (Lijst Kabamba)

D. Boomsma (CDA)

G. Noordzij (Partij van de Arbeid)


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake financiële nood Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties verlichten

Lees verder

Echte kosten Lutkemeerpolder zichtbaar maken

Lees verder

    Word actief Doneer