Amster­damse gemeen­teraad verzoekt Amstelveen mee te betalen aan het Amster­damse Bos


7 oktober 2022

Partij voor de Dieren- raadslid Anke Bakker kreeg tijdens de raadsvergadering van 6 oktober de gehele gemeenteraad achter het verzoek om Amstelveen mee te laten betalen aan het Amsterdamse Bos. De gemeenteraad stemde unaniem voor deze oproep aan de Amstelveense collega’s.

Het Amsterdamse Bos ligt in Amstelveen, maar de gemeente Amsterdam is eigenaar en draagt de kosten ervan. Er komen veel Amsterdammers, maar ook veel Amstelveners. Een prachtig bos om van te genieten en waar heel veel diersoorten leven zoals de ringslang, bosuil, ijsvogel en eekhoorn. Het bos kampt met achterstallig onderhoud, waarvoor Amsterdam miljoenen heeft uitgetrokken. Maar dit is nog niet genoeg. Om alle paden, bruggen, speeltoestellen en beschoeiing te repareren en het bos veilig en toegankelijk te houden is een structurele bijdrage van Amstelveen noodzakelijk. Er lopen op dit moment gesprekken tussen de twee gemeenten.

Het raadslid deed ook nog een ludieke suggestie in haar bijdrage: “misschien kunnen we dan ook de naam van het bos heroverwegen!” Van dit laatste voorstel waren de raad en de wethouder echter nog niet helemaal overtuigd en daar zal het laatste woord dan ook nog niet over gesproken zijn.

Zie hier voor een artikel van Het Parool over dit onderwerp.

Zie hier voor een artikel van AT5 over dit onderwerp.