Grondig gezond­heids­on­derzoek nodig lucht­kwa­liteit Schiphol


6 april 2016

De Partij voor de Dieren Amsterdam ziet onderzoek na onderzoek voorbijkomen over de alarmerende luchtkwaliteit rondom Schiphol. Telkens wordt er geconcludeerd dat we nog te weinig weten. En ondertussen is er ook geen actie ondernomen. De PvdD wil uit voorzorg een stop op de uitbreiding van Schiphol en waakt voor nog meer woonhuizen rondom de luchthaven. Vandaag pleitte duoraadslid Anke Bakker voor een grondig vervolgonderzoek waarin nu eens écht de effecten van ultra fijnstof op de volksgezondheid worden onderzocht.

In de lucht rondom Schiphol blijken verhoogde concentraties ultra fijnstof te zijn. Dat is natuurlijk niet wonderlijk, aangezien er dag in dag uit vliegtuigen opstijgen en landen op het vliegveld. Onlangs werd nog bekend gemaakt dat Schiphol op nummer 14 staat van de drukste luchthavens ter wereld. Het RIVM bracht nader verslag uit, in een poging te achterhalen wat er allemaal al bekend is over ultra fijnstof voor gezondheidsgevolgen. Vanwege de kenmerken van deze stofdeeltjes zou aannemelijk zijn dat langdurige blootstelling bij de mens kan leiden tot chronische gezondheidseffecten. Maar echt zeker zouden we het nog niet kunnen weten. Het is namelijk nooit zo direct onderzocht. Daarom wordt er op dit moment opnieuw onderzoek gedaan door het RIVM. Er wordt onderzocht of vervolgonderzoek nodig is en hoe dat er dan uit moet komen te zien.

De Partij voor de Dieren is al lange tijd actief bezig met dit onderwerp in de Amsterdamse gemeenteraad. Bekijk ook de moties en amendementen die de Partij voor de Dieren Amsterdam de afgelopen maanden heeft ingediend:

Verruiming woningbouw Schiphol (stop uitbreiding van Schiphol)

Verruiming woningbouw Schiphol (media-uitingen overlegcultuur)

Verruiming woningbouw Schiphol (geen woningen bij Schiphol)

Amendement begroting 2016 (ultrafijnstof Schiphol)

Motie begroting 2016 (ultrafijnstof Schiphol)

Motie Begroting 2016 (luchtkwaliteitsnormen Wereldgezondheidsorganisatie)

Update: de Partij voor de Dieren Amsterdam heeft naar aanleiding van de uitzending van Zembla een spoeddebat aangevraagd.

Gerelateerd nieuws

Onderzoek naar afbouw fossiele brandstoffen in haven

Er komt onderzoek naar de afbouw van kolen en olieproducten in de haven. Hierover zijn moties van de Partij voor de Dieren Am...

Lees verder

Reuzeschepen aan de voordeur

Aan de Surinamekade op het KNSM-eiland mogen straks twaalf enorme binnenvaartschepen aanmeren, als het aan Stadsdeel Oost lig...

Lees verder