Verruiming woningbouw Schiphol (media-uitingen over­leg­cultuur)


10 februari 2016

Motie van de raadsleden Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren), Carolien de Heer (Partij van de Arbeid) en Jasper Groen (GroenLinks) inzake de uitingen van Schiphol-topman Jos Nijhuis over de overlegcultuur omtrent de groei van Schiphol

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de toekomst van Schiphol

Constaterende dat:

- op 5 januari 2016 in Het Parool een artikel verscheen waarin Schiphol-topman Jos Nijhuis zijn visie gaf over de groei van Schiphol
- de topman in dit artikel onder meer de uitspraken heeft gedaan: "We houden elkaar gevangen in een doorgeslagen overlegcultuur en verliezen momentum." en: "We moeten stoppen met oeverloos palaveren met teveel partijen."

Overwegende dat:

- de luchthaven Schiphol een deelneming is van de Gemeente Amsterdam
- er bij ontwikkelingen van Schiphol onlosmakelijk veel belangen zijn gemoeid
- nu de suggestie is gewekt dat er minder gesprekspartners welkom zouden zijn bij besluitvormingsprocessen omtrent de toekomst van Schiphol
- het onwenselijk en onacceptabel is dat een Schiphol-topman zich op deze manier naar de media toe heeft geuit

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- afstand te nemen van deze uitingen van de topman en voorts het belang te benadrukken van overleg met belanghebbende partijen

De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren

Carolien de Heer

Jasper Groen


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Verruiming woningbouw Schiphol (geen woningen bij Schiphol)

Lees verder

Onterechte kap van bomen bij het ADM-terrein (wekelijks overzicht vergunningverlening bomenkap)

Lees verder

    Word actief Doneer