Onderzoek naar afbouw fossiele brand­stoffen in haven


1 april 2016

Er komt onderzoek naar de afbouw van kolen en olieproducten in de haven. Hierover zijn moties van de Partij voor de Dieren Amsterdam door de gemeenteraad aangenomen. In de huidige plannen van het Havenbedrijf wordt wel gesproken over een energietransitie, maar duidelijke doelen ontbreken. De Amsterdamse haven is nog altijd de grootste benzinehaven ter wereld en investeert steeds meer in kolentransport. De Partij voor de Dieren wil de haven snel omvormen tot duurzame haven.

Nieuwe havenplannen
Door de aangenomen moties moet het Havenbedrijf verschillende scenario’s uitwerken waarin fossiele brandstoffen in de haven worden afgebouwd. De uitkomsten zullen voor 1 september dit jaar aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Dan kunnen de scenario’s betrokken worden bij de nieuwe plannen van het Havenbedrijf die gaan over de jaren 2016 t/m 2020. Daarnaast moet het hele havenbeleid worden getoetst met een test die alle fossiele investeringen onder de loep legt en de financieel-economische effecten doorrekent.

Toekomstbestendigheid
De partij wil via deze weg de toekomstbestendigheid van de handel in de haven bespreekbaar maken. “Concrete maatregelen voor het afbouwen van fossiele brandstoffen in de haven ontbreken nog, daarom is het hard nodig dat er scenario’s worden uitgewerkt. We moeten duurzame werkgelegenheid creëren in plaats van blijven investeren in meer kolen. Het havengebied investeert in een stoomtrein terwijl mensen elektrisch willen rijden," aldus raadslid Johnas van Lammeren.

Fossielvrije toekomst
Met het oog op de in Parijs gemaakte klimaatafspraken zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. De haven heeft geen andere keuze dan zo snel mogelijk nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Het havengebied zal fossielvrij moeten worden om een goed draaiende haven te blijven.

Fossielvrij Amsterdam
Dit geldt voor alle bedrijven en organisaties. De Partij voor de Dieren Amsterdam dringt al lange tijd aan op het afbouwen van fossiele brandstoffen. Momenteel wordt er op verzoek van de PvdD een onderzoek uitgevoerd naar de financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie. Als hier meer duidelijkheid over is, dan kunnen er vervolgstappen gezet worden om van Amsterdam een fossielvrije gemeente te maken.

Gerelateerd nieuws

Uitnodiging filmavond 'Amsterdam Wildlife' donderdag 7 april

Beste partijgenoot, Waar denk je aan bij 'natuur in Noord-Holland'? Het duingebied langs de Noordzeekust? De polders van Wat...

Lees verder

Grondig gezondheidsonderzoek nodig luchtkwaliteit Schiphol

De Partij voor de Dieren Amsterdam ziet onderzoek na onderzoek voorbijkomen over de alarmerende luchtkwaliteit rondom Schipho...

Lees verder