Bewoners dreunen weg door festivals


Partij voor de Dieren stelt vragen

26 augustus 2019

Een recordaantal klachten over geluidsoverlast veroorzaakte het DGTL-festival in april. Op 26 juni 2019 kondigde het college nader onderzoek aan naar de weersomstandigheden als mogelijke oorzaak van de geluidsoverlast. Naar nu blijkt was er al op 15 mei 2019 een geluidsrapport klaar. Waarom werd de gemeenteraad hier niet over geïnformeerd?

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren stelt schriftelijke vragen over de ernstige geluidsoverlast vanaf het NDSM-terrein en het voorkomen van geluidsoverlast bij komende festivals op het terrein. "Afgelopen weekend kwamen er weer veel meldingen van het Drumcode-festival op NDSM, kilometers verder weg uit onder meer de Spaarndammerbuurt, Westerpark en Jordaan. Nota bene op de laatste avond van de schoolvakantie als kinderen de volgende dag weer fris naar school moeten. Wat doet het college met de klachten over geluidsoverlast van bewoners?"

Op 15 mei is een rapport gemaakt over geluidsoverlast van het DGTL-festival. De Partij voor de Dieren wil weten waarom het rapport niet is gedeeld met de gemeenteraad. Met een evaluatie van de geluidsoverlast kan er gekeken worden naar maatregelen om geluidsoverlast voor bewoners in de toekomst te voorkomen.

Vergunningen grote evenementen
Ook blijven er vragen over de late vergunningverlening van grote evenementen. Vergunningen moeten minimaal zes weken voorafgaand aan een evenement vergund en gepubliceerd worden, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De vergunningen voor evenementen als Mystic Garden, de Rollende Keukens en De Zon waren onder meer te laat dit jaar. Ook de recente vergunningen voor Loveland en Drumcode werden niet op tijd gepubliceerd. Ook hier stelt de Partij voor de Dieren vragen over aan het college.