Afval­crisis in Amsterdam


Infor­ma­tie­ver­strekking aan gemeen­teraad onder­maats

14 augustus 2019

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren wil een wekelijkse update over de afvalcrisis bij het Afval Energie Bedrijf. De voltallige oppositie vindt dat de raad onvoldoende wordt geïnformeerd. In de media verschijnen berichten die een een steeds verontrustender beeld geven. Ook lijken de geschetste problemen steeds meer domeinen te bestrijken en verslechtert de situatie op alle fronten.

Er zijn problemen met de vuilophaal, de verwerking, opslag en het lozen van verontreinigd slib, de operationele situatie en veiligheid, ingrijpen van de ministers, de financiële situatie van het AEB en het moeten bijstoken met vuile diesels voor het leveren van stadswarmte. Uit de meest recente berichtgeving lijkt er een extra financiële tegenvaller te zijn doordat het AEB niet aan haar reeds contractueel vastgelegde leveringsverplichting kan voldoen op de energietermijnmarkt.

De gemeenteraad wordt momenteel nauwelijks op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkelingen bij het AEB. Door deze zeer gebrekkige informatievoorziening moeten gemeenteraadsleden gissen of de berichtgeving correct en/of volledig is. Het is voor de gemeenteraad dan ook onduidelijk welke besluiten er zijn genomen dan wel welke oplossingsrichting wordt nagestreefd.

De fracties van Partij voor de Dieren, VVD, DENK, Forum voor Democratie, Partij van de Ouderen, BIJ1, CDA en ChristenUnie hebben schriftelijke vragen ingediend. De voltallige oppositie wenst tijdig en volledig geïnformeerd te worden en verzoekt het college dan ook om deze vragen uiterlijk vrijdag 16 augustus te beantwoorden en daarnaast wekelijks een update te geven.

Gerelateerd nieuws

Met de bezem door de bouwplaats

Op Amsterdamse bouwterreinen zwerft veel sloop en -bouwafval rond. Afval als piepschuim en omsnoeringsbanden zijn ook na de w...

Lees verder

Bewoners dreunen weg door festivals

Een recordaantal klachten over geluidsoverlast veroorzaakte het DGTL-festival in april. Op 26 juni 2019 kondigde het college ...

Lees verder