Geen fossiele bedrijven in de Amsterdam Economic Board


20 april 2023

De Partij voor de Dieren wil dat grote vervuilers als Shell en Tata Steel uit de Amsterdam Economic Board worden gezet. Fossiele bedrijven horen niet thuis in dit belangrijke overlegorgaan dat de ‘groene en gezonde toekomst’ van de Metropoolregio Amsterdam uitstippelt. Raadslid Judith Krom diende in de gemeenteraad moties in om dat voor elkaar te krijgen.

Judith Krom: “Al sinds de jaren zeventig weet Shell dat fossiele brandstoffen een grote rol spelen bij klimaatverandering. Desondanks bleef het bedrijf vol inzetten op steenkool, terwijl ze ondertussen klimaatvoorspellingen in twijfel trokken om zo hun business te beschermen, zo bleek uit onderzoek van Follow the Money.De parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen schetst hetzelfde beeld van Shell. Shell heeft doelbewust kennisontwikkeling over klimaatverandering achtergehouden en lobbyde actief tegen alternatieven voor de gaswinning. Ik kan het niet anders dan misdadig noemen. Juist dit bedrijf is de gesprekspartner van Amsterdam over een duurzame toekomst, terwijl Shell op geen enkele manier laat zien te willen verduurzamen. Laat staan te willen bijdragen aan een groene en gezonde metropool zoals de doelstelling van de Amsterdam Economic Board luidt. Shell investeert nog jaarlijks bijna 20 miljard euro (86%) in de fossiele industrie! En toch zegt het college: we moeten met ze in gesprek blijven. Onbegrijpelijk!”

De Partij voor de Dieren diende twee aangenomen moties mede in om ervoor te zorgen dat de Amsterdam Economic Board duurzaam gedrag vanuit de leden verwacht en om dit vast te leggen in de gedragscode. De motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren om de grootste vervuilers van dit land Shell en Tata Steel uit de Amsterdam Economic Board te zetten haalde helaas net geen meerderheid van de gemeenteraad. Steun was er van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt en SP. Tegen stemden D66, PvdA, DENK, FvD, JA21, VVD en CDA.

De Partij voor de Dieren wil alles op alles zetten om de klimaatdoelen te halen. Alleen door te breken met de oude manier van denken doen kunnen we Amsterdam door deze systeemcrisis loodsen, op weg naar een duurzame toekomst.

Lees meer:

Gerelateerd nieuws

Levende kreeften en krabben nog steeds op de Amsterdamse markt

Na jaren van aandringen door de Partij voor de Dieren leek het even zo ver: de verkoop van levende kreeften en krabben zou op...

Lees verder

Flitsbezorging in Amsterdam ingeperkt

Elektrische fietsen die rakelings voorbij zoeven op het fietspad, darkstores die vanuit het niets opduiken in woonwijken en e...

Lees verder