Motie inzake doel­stelling CO2 reductie Amsterdam Economic Board.


5 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de beantwoording van het raadsadres Géén fossiel in de Amsterdam Economic Board.

Constaterende dat:

  • Amsterdam de doelstelling heeft om in 2050 de CO2-uitstoot, ten opzichte van 1990, met 95% terug te dringen en in 2040 aardgasvrij te zijn. En dat in 2030 de CO2-uitstoot met 60% verminderd is.
  • De Amsterdam Economic Board als doel heeft om mee te werken aan ‘de groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.’
  • Het Amsterdam Economic Board samenwerkt met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Overwegende dat:

  • Het onderschrijven van de doelstellingen van de Amsterdam Economic Board een voorwaarde is voor bedrijven om onderdeel te zijn van de Amsterdam Economic Board.
  • De bijdrage van (grote) ondernemingen cruciaal is in het verwezenlijken van de energietransitie.
  • Het belangrijk is voor het behalen van de Amsterdamse reductiedoelstellingen om met (grote) ondernemingen in gesprek te blijven.
  • Het mogelijk is om de deelnemers van de Amsterdam Economic Board open en kritisch aan te spreken als zij zich niet houden aan de gestelde doelstellingen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Om de Amsterdam Economic Board te vragen de reductiedoelstellingen, 60% minder in 2030 en 95% minder in 2050, van de gemeente Amsterdam op te nemen in haar eigen doelstelling.
  • De Raad periodiek te informeren over de voortgang hiervan.

Indiener(s),

E. Schmit (D66)
A. Namane (PvdA)
D. Wijnants (VVD)
J. Broersen (Volt)
J. Krom (PvdD)


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21