Motie inzake Geen fossiel in de Amsterdam Economic Board


5 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over raadsadres Geen fossiel in de Amsterdam Economic Board

Constaterende dat:

 • Amsterdam duidelijke ambities heeft om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs
 • Amsterdam het Fossil Fuel Non-Proliferation verdrag heeft ondertekend
 • De Amsterdam Economic Board als doel heeft om de welvaart en het welzijn van Amsterdammers te verbeteren
 • Amsterdam jaarlijks 1,6 miljoen subsidie verleent aan de Amsterdam Economic Board
 • Shell en Tata Steel lid zijn van de Amsterdam Economic Board
 • Leden van de Board gezamenlijk de strategische koers van de organisatie bepalen

Overwegende dat:

 • Shell en Tata Steel twee van de grootste vervuilers zijn en respectievelijk 7 en 6,5 Megaton CO2 per jaar uit te stoten in Nederland
 • Shell en Tata Steel uit winstbejag op alle mogelijke manieren het halen van de doelstellingen van Parijs saboteren
 • Het verdienmodel van deze bedrijven haaks staat op onze duurzame ambities
 • Amsterdam niet zou moeten meewerken aan de strategie van Shell en Tata Steel om zichzelf te legitimeren als duurzame bedrijven

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Uit te spreken dat het onwenselijk is dat Shell en Tata Steel lid zijn van de Amsterdam
  Economic Board
 • Bij de eerst mogelijke gelegenheid dit kenbaar te maken bij de Board en hierover met de
  andere leden van de Board in gesprek te gaan
 • Hierover terug te koppelen naar de raad

Indiener(s),

E.C. IJmker
J.M. Krom
J. Broersen
E. Bobeldijk
S. Khan


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP, VOLT

Tegen

CDA, D66, DENK, FvD, JA21, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake transparantie bijdrage deelnemers aan doelstellingen Board

Lees verder

Motie inzake de stadsconferentie Sociale Basis; betrek Staddeelcommissies en Raad bij de verdere vormgeving van de Sociale Basis

Lees verder

    Word actief Doneer