Motie inzake (flits)bezorging enkel op woon- of werkadres


11 mei 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Paraplubestemmingsplan Darkstores

Constaterende dat:

  • (Flits)bezorging vaak gebruik maakt van (plastic) verpakkingen;
  • parken en andere plekken in de openbare ruimte in Amsterdam lijden onder een grote hoeveelheid zwerfafval, zeker in de zomer;
  • in de adviezen van de stadsdelen de wens naar voren komt om (flits)bezorgen alleen mogelijk te maken op een woon- of werkadres.

Overwegende dat:

  • Zwerfafval kan verminderen door (flits)bezorging op openbare plekken zoals in parken, op strandjes en overige recreatieplekken te beperken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om (flits)bezorgen op openbare plekken te verbieden of beperken via afspraken met (flits)bezorgdiensten, een convenant of bepaling in de APV.

Indieners,

A.L. Bakker (PvdD)
B.M.H. Minderhoud (PvdA)
N.A. van Renssen (GroenLinks)


Status

Aangenomen

Voor

Lijst Kabamba, VOLT, FvD, BIJ1, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD

Tegen

JA21, CDA, DENK, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake veiligheidscontrole brandweer bij tijdelijke woonunits

Lees verder

Motie inzake inzake de Spijtoptantenregeling (Verbindt regeling aan erfpachtrecht niet aan persoon)

Lees verder

    Word actief Doneer