Koeien op het toneel in ITA: “getraind met harde muziek, lasap­pa­ratuur en een slijptol”


11 december 2023

Voor het toneelstuk “Mijn Lieve Gunsteling” in het Internationaal Theater Amsterdam moeten twee koeien het podium op. Tijdens de voorstellingen worden zij blootgesteld aan harde geluiden en felle lichten. Om hen hierop voor te bereiden, zijn zij getraind met luide muziek, lasapparatuur en een slijptol. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het welzijn van de koeien en heeft vragen gesteld aan de wethouder en contact gehad met het theater.

Waarschuwing voor felle lichten
De koeien, genaamd Dora en Trix, moeten avond na avond het podium op voor het toneelstuk. Hier worden zij blootgesteld aan pratende en soms schreeuwende acteurs, geluid, muziek, het publiek dat applaudisseert, een stormscène, en felle lichten. Voor dit laatste worden bezoekers zelfs vooraf gewaarschuwd: “bezoekers krijgen vooraf de waarschuwing dat de voorstelling ’sterke lichteffecten’ bevat, waaronder een stroboscoop (felle knipperlichten),” schrijft De Telegraaf.

Hierop zijn de koeien maandenlang voorbereid, want ze mochten niet onrustig worden, aldus de trainer. Aan het AD vertelt zij dat de harde muziek in de stal draaide en met lasapparatuur en een slijptol werkte. Zo bootste ze de effecten in het theater na.

Niet wenselijk, wel toegestaan
“We snappen niet waarom je koeien, vluchtdieren, op een podium zet ter vermaak van de mens,” reageert raadslid Judith Krom. “Ze kunnen stress en angst ervaren en moeten hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, en beide lijken me in het geding wanneer ze elke avond op een podium tussen klappend publiek moeten staan. We vinden dat dieren niet moeten dienen als decorstuk op een podium.”

Voor Judith genoeg reden om zich tot de wethouder Dierenwelzijn te wenden. Aan haar vroeg ze of er niet iets aan te doen is. De wethouder beaamde de onwenselijkheid ervan. Ook zij maakte zich zorgen of de dieren geen stress ervaren. Maar: het is wel toegestaan. Er zat niks anders op dan de zorgen over te brengen aan het toneelgezelschap.

Stress is geen mening
Uit het contact met het theater blijkt dat zij het probleem van levende koeien het podium op dwingen niet inzien. Volgens hen kunnen de koeien op het podium hun natuurlijke gedrag vertonen omdat zij kunnen poepen, plassen en eten. De reactie staat haaks op wat de trainer van de koeien zelf aan het AD vertelde: “Je zou verwachten dat ze het podium vol schijten, maar dat doen ze niet," aldus de trainer. "Ze schijten pas als ze na het stuk de trailer ingaan. Ze lijken wel zindelijk. En koeien gaan niet graag een veewagen in, maar Dora en Trix kijken blij als ze de loopplank van de trailer oplopen."

Bovendien zou er volgens het theater in de zaal niet veel meer geluid zijn dan in een reguliere omgeving. Ook zijn zij van mening dat de koeien geen stress ervaren. Maar of de koeien wel of geen stress ervaren in die omgeving, is geen kwestie van een mening. Een onderzoek dat de effecten van muziek op koeien onderzocht, toonde aan dat lawaai één van de voornaamste stressveroorzakers is. Volgens de onderzoekers moet vee in een rustige omgeving gehouden worden. Koeien die worden blootgesteld aan geluiden van 80 decibel eten minder, worden rusteloos en hebben een hogere hartslag. Dit onderschrijft dat het podium geen geschikte plek voor koeien is. Wij hopen dat het theater tot inkeer komt en houden het in de gaten.

Gerelateerd nieuws

Amsterdam gaat werk maken van lokale teelt van biobased materialen

Amsterdam gaat in aanvulling op de Agenda Circulair 2023-2026 concrete stappen nemen om de lokale productiecapaciteit van bio...

Lees verder

Geneeskundige zorg voor dieren betaalbaar en bereikbaar voor iedereen

De afgelopen zeven jaar hebben investeerders op grote schaal dierenartsenpraktijken opgekocht. De prijzen van een bezoek aan ...

Lees verder