Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake jaren­lange olie­lekkage in Zijkanaal I


Indiendatum: 17 aug. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De kwaliteit van het Amsterdamse water staat al geruime tijd onder druk. Met negatieve consequenties voor de gezondheid van alle gebruikers van deze wateren tot gevolg. De gemeente draagt mede de verantwoordelijkheid om de kwaliteit op peil te houden voor de gezondheid en veiligheid van haar inwoners.

Op 16 augustus verscheen in het Parool een verontrustend artikel over een olielekkage in het Zijkanaal I in Amsterdam Noord. Van dit lek zou al jarenlang spraken zijn, en hier zouden meerdere klachten over zijn ingediend. In het artikel is te lezen: “Al minstens vijftien jaar zien ze in dit buurtje van woonschepen na felle regenbuien brandstoffen in het water verschijnen. Al jaren ook maken ze melding van de vervuiling, maar vergeefs.” De Partij voor de Dieren staat versteld van deze jarenlange vervuiling en het gebrek aan doortastend optreden om de vervuiling in te perken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe lang is het college al op de hoogte van de vervuiling in het Zijkanaal I? Wat is er gedurende deze jaren aan de vervuiling gedaan en door welke organisatie(s)?

2. Hoe reflecteert het college op deze aanpak? Herkent het college zich in het geschetste beeld uit het Parool artikel?

3. Is het bekend of er ook ecologische schade is veroorzaakt als gevolg van deze vervuiling? Zo nee, is het college van plan een onderzoek naar te starten naar de korte en lange termijn gevolgen van het olie-lek?

4. Zijn er ook gevolgen bekend voor de bewoners als gevolg van deze vervuiling? Kan het college onderzoeken of er op de korte en lange termijn gezondheidsgevolgen kunnen optreden voor de bewoners van Zijkanaal I? Hoe worden buurtbewoners hierover geïnformeerd?

5. Op welke manier en op welke termijn wordt deze situatie bij het Zijkanaal I opgelost? Wie is hiervoor verantwoordelijk en wie draagt hier de kosten voor? Hoe worden buurtbewoners hierover geïnformeerd?

6. Hoe kijkt het college in het algemeen aan tegen de waterkwaliteit in Amsterdam, en welke rol zal zij spelen om deze de komende jaren te verbeteren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake duidelijkheid over windturbines in de haven

Lees verder

    Word actief Doneer