Vluch­te­lingen


Uitgeprocedeerde asielzoekers verkeren in moeilijke omstandigheden omdat het niet altijd mogelijk is terug te keren naar het land van herkomst. De Partij voor de Dieren is van mening dat waar mensen in moeilijkheden verkeren doordat zij buiten hun schuld geen dak boven hun hoofd hebben, de gemeente vanuit mededogen moet handelen en in tijdelijke opvang dient te voorzien.