PvdD infor­meert naar leef­om­stan­dig­heden van kinderen in asiel­zoe­kers­centra


21 juni 2018

Raadslid Jennifer Bloemberg heeft schriftelijke vragen gesteld over de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties. Uit onderzoek in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de ’Werkgroep Kind in azc’, waarin o.a. Unicef, War Child en Vluchtelingenwerk Nederland samenwerken, blijkt dat kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties zich vaak niet veilig voelen.

Onder andere het gebrek aan privacy en regelmatig verhuizen worden als oorzaken genoemd. Kinderen moeten zich bij verhuizingen steeds opnieuw hechten, wennen aan een nieuwe school en nieuwe vriendschappen sluiten. Ook is er op sommige locaties te weinig psychische steun.

Bloemberg wijst op de gemeentelijke verplichting om internationale verdragen als het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind te handhaven. Zij vraagt het college naar de situatie en afwegingen voor kindvriendelijk beleid bij Amsterdamse opvanglocaties en verhuizingen. Ook wil zij weten hoe kinderen in een Amsterdams asielzoekerscentrum gebruik kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg. De vragen zijn hier te vinden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amsterdam dringt bij Rijk aan op paardenwelzijn

Bijna de gehele Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van PvdD-raadslid Anke Bakker om bij het Rijk aan t...

Lees verder

Vuurwerkverbod in Amsterdam

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft het college om een vuurwerkverbod gevraagd. Dit nadat woensdag 20 juni een meerder...

Lees verder