Flora- en faunawet


Natuur staat in Nederland onder hoge druk. De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. We plaatsen het belang van een gezonde aarde boven het belang van economisch gewin op de korte termijn. De Partij voor de Dieren wil dat de intrinsieke waarde en bescherming van in het wilde levende dieren uitgangspunt wordt van beleid. In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In het wild levende dieren worden niet gedood. Alleen wanneer er dringende redenen zijn, bijvoorbeeld als het dier lijdt of de volksgezondheid wordt bedreigd, kan een uitzondering gemaakt worden. die beslissing komt in handen van de overheid, evenals de uitvoering. De Flora- en Faunawet moet worden aangescherpt en strikt gehandhaafd om te voorkomen dat dieren worden verstoord tijdens de kwetsbare periodes en om te voorkomen dat jonge dieren in grasmaaiers terecht komen.

In Amsterdam hebben we op verschillende manieren te maken met natuur, in het wild levende dieren en de Flora- en faunawet. Een voorbeeld zijn de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, hiervoor bestaat een aparte dossierpagina, en in de stad zelf de verlening van vergunningen voor bijvoorbeeld evenementen, bouw en sloop.

De fractie is voortdurend alert op bedreigingen voor in het wild levende dieren. Op grond van de Flora- en faunawet heeft de fractie het afsteken van vuurwerk op de Sloterplas in het broedseizoen kunnen voorkomen, is in Amstelveen de sloop van een school stilgelegd vanwege de aanwezigheid van vleermuizen en wordt er door de gemeente gewerkt aan een beslisboom voor woningcorporaties. Ook diende de fractie verschillende voorstellen in om de biodiversiteit te bevorderen.