Unieke biolo­gische land­bouw­grond De Boter­bloem moet wijken voor bedrij­ven­terrein


20 december 2018

De PvdD heeft een ultieme poging gewaagd de Lutkemeerpolder en biologische zorgboerderij de Boterbloem te redden van een gepland bedrijventerrein. Tijdens de raadsvergadering op 19 december heeft raadslid Jennifer Bloemberg-Issa meerdere voorstellen ingediend om ontruiming van het gebied tegen te houden.

Het is de Partij voor de Dieren Amsterdam een doorn in het oog dat in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein komt dat naar alle waarschijnlijkheid ook nog leeg blijft staan. Een uniek stuk biologische landbouwgrond wordt opgeofferd voor korte termijn economische belangen. Om dit te voorkomen heeft raadslid Bloemberg-Issa een motie ingediend om te onderzoeken of het gebied Hoofdgroenstructuur kan worden. Daarnaast is het flora en fauna onderzoek over de Lutkemeerpolder nog niet afgerond, wat een reden is om geen onomkeerbare stappen te zetten.


Ook is er samen met de ChristenUnie en BIJ1 een motie ingediend om niet te starten met werkzaamheden voor Lutkemeer III voordat Lutkemeer I volledig vol zit. Zo kan er in de tussentijd met betrokken Amsterdammers gekeken worden naar de mogelijkheden die het gebied vanuit ecologisch en maatschappelijk perspectief biedt. Helaas bleven de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP vasthouden aan de plannen voor het bedrijventerrein en zijn de moties van de PvdD verworpen.

De Partij voor de Dieren zal de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder natuurlijk nauwgezet blijven volgen en blijft zich inzetten voor het groen in de stad. Lees de bijdrage van Jennifer Bloemberg-Issa hier terug.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Nog altijd niet opgelost: zwerfafval in Amsterdam

Een van de grote ergernissen van Amsterdammers is zwerfafval op straat. Helaas worden er nog vaak verpakkingen, blikjes en ta...

Lees verder

PvdD wil eind aan greenwashing van kunstgras sportvelden

PvdD wil eind aan greenwashing van kunstgras sportvelden Kunstgrasvelden moeten niet langer als ‘groen’ worden meegereken...

Lees verder