Motie inzake zorg­boer­derij de Boter­bloem (flora en fauna onderzoek)


19 december 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake zorgboerderij de Boterbloem (flora en fauna onderzoek)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie inzake zorgboerderij de Boterbloem.

Overwegende dat:

  • het flora en fauna onderzoek nog niet is afgerond.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het flora en fauna onderzoek is afgerond en in de commissie RO besproken.


Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het rapport “Grip op Westpoort Warmte” van de rekenkamer en het overnemen van de aanbevelingen (zonnepanelen meetellen in berekening van gelijkwaardigheid)

Lees verder

Motie inzake het Warmteplan Sluisbuurt (inzet op biomassa voorkomen)

Lees verder

    Word actief Doneer