Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake zorg­boer­derij de Boter­bloem (flora en fauna onderzoek)


19 december 2018

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake zorgboerderij de Boterbloem.

Overwegende dat:

  • het flora en fauna onderzoek nog niet is afgerond.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het flora en fauna onderzoek is afgerond en in de commissie RO besproken.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, Bij1, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, CDA