PvdD wil eind aan green­washing van kunstgras sport­velden


8 januari 2019

PvdD wil eind aan greenwashing van kunstgras sportvelden


Kunstgrasvelden moeten niet langer als ‘groen’ worden meegerekend door de gemeente. Hiertoe heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend. Het college van Amsterdam gaat bijna alle sportgrasvelden vervangen met kunstgrasmatten en investeert in het aantal. Doordat de gemeente deze velden blijft meerekenen als ‘groen’, ontstaat er een vertekend beeld van de hoeveelheid groen in de stad. Met het voorstel moet inzichtelijk worden hoe sportvelden snoepen van het aantal vierkante meters groen in de stad. De partij wil daarna dat het verloren groen ergens anders wordt gecompenseerd.

Dat er geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen kan de partij alleen maar toejuichen. “Maar het is een vorm van greenwashing om kunstgras sportvelden tot natuur te rekenen”, aldus raadslid Anke Bakker. Volgens haar is het al merkwaardig dat complete sportparken standaard onder ‘groen’ worden geschaard, maar van sportgrasvelden valt tenminste nog uit te leggen dat ze water absorberen, CO2 afvangen en zuurstof in de lucht brengen. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa: “De Hoofdgroenstructuur van Amsterdam wordt zo stukje bij beetje afgebroken, terwijl die er juist is om het groen te koesteren.” Zij wijst op plannen van de gemeente om in het Diemerpark extra kunstgras sportvelden te realiseren, terwijl dit een beschermd park is met hoge natuurwaarde en biodiversiteit.

Eerder werd een voorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam aangenomen om de rubberkorrels met kankerverwekkende stoffen op kunstgrasvelden te vervangen[i]. Maar nog altijd kleeft aan kunstgrasmatten het probleem dat de recycling niet op een adequate manier plaatsvindt bij afvalrecyclingbedrijven. Dit kwam aan het licht door de een uitzending van Zembla ‘De Kunstgrasberg’[ii]. Volgens het college is dit niet de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam[iii].

[i] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/onderzoeksresultaten-over-kunstgraskorrels-vervang-velden-met-rubbergranulaat

[ii] https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kunstgrasberg

[iii] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/begroting-2019-motie-garanderen-adequate-recycling-afgedankte-kunstgrasmatten#_edn1

Gerelateerd nieuws

Unieke biologische landbouwgrond De Boterbloem moet wijken voor bedrijventerrein

De PvdD heeft een ultieme poging gewaagd de Lutkemeerpolder en biologische zorgboerderij de Boterbloem te redden van een gepl...

Lees verder

Voortaan vergunning nodig voor evenementen met dieren in Amsterdam.

Mensen die een evenement organiseren met dieren moeten daar voortaan een vergunning voor aanvragen. De Partij voor de Dieren ...

Lees verder