Bijdrage over de Lutke­meer­polder en zorg­boer­derij de Boter­bloem.


20 december 2018

Geachte voorzitter,

“Onze wereld wordt opgeofferd zodat een klein groepje mensen veel geld kan verdienen.” Dit zijn de woorden die de 15 jarige Greta Thunberg afgelopen weekend sprak op de klimaattop in het Poolse Katowice. En dit kan zo van toepassing zijn op het gebied waar we het in dit debat over hebben: de akkers bij boerderij de Boterbloem, de Lutkemeerpolder. Dit gebied wordt bedreigd met de aanleg van een ongewild bedrijventerrein. En dit college gaat hier in mee, en stelt zo ook het belang van een klein groepje mensen boven andere, ecologische belangen.

De Partij voor de Dieren zegt al langer dat economische groei niet de oplossing, maar de oorzaak is van het probleem. En om dit te illustreren neem ik u even mee naar Thailand naar het eiland Koh Tachai, dat het jarenlang flink te verduren kreeg van de honderden toeristen die hier dagelijks kwamen. Hierdoor daalde de biodiversiteit en werd het koraal steeds bleker. Het eiland werd vuil en kon het eigenlijk niet meer aan. Het eiland kon het niet meer, om elke dag weer het paradijselijke gevoel te moeten geven aan alle groepen toeristen die dagelijks per boot kwamen aanvaren. Riffen gingen dood, papegaaivissen en zeeschildpadden verdwenen.

Tot de Verenigde Naties ingreep. En nu is het eiland sinds 2016 voor onbepaalde tijd gesloten. Geen benen meer die het koraal kapot trappen of mensen die selfies met zeedieren maken. Geen sigarettenpeuken meer in het strand of plastic in de zee. De grens is gesteld: het ecosysteem is van zo’n groot belang dat er alles aan moet worden gedaan om beschermd te worden.

Experts zien het als een waarschuwing naar de rest van de wereld. En dit is iets wat vroeger ondenkbaar was, want jarenlang werd economische groei gezien als het middel tegen elke kwaal.


Voorzitter, werd er maar op meer plekken ingegrepen om de natuur te redden. Werd er maar vaker gezegd: tot hier en niet verder. Want grenzen zijn nodig, voor onze biodiversiteit en de klimaatdoelstellingen. Ook hier in deze stad, voor een gezonde leefomgeving en een groen Amsterdam. Anno 2018 weten we wel beter dan in 2009. De manier waarop we met de groene ruimte in en om de stad omgaan heeft grote invloed op alles wat van belang is voor ons. Het is bepalend voor ons klimaat, de volksgezondheid, de biodiversiteit, de kwaliteit van bodem, lucht en water, en het voorbeeld dat we onze kinderen geven en de toekomstmogelijkheden die we komende generaties bieden.

Afgelopen lente kreeg ik hoop. Want er zou met de coalitie van GroenLinks D66 PvdA en SP een nieuw geluid klinken. Ik hoopte op een pennenstreep door oude grijze plannen. Dat het nieuwe stadsbestuur zich ook zou realiseren dat economische groei niet de oplossing is. Dat oude plannen, om de enig biologisch gecertificeerde akkerbouwgrond die er in Amsterdam is, niet plat te gooien voor een bedrijventerrein. De enige biologisch gecertificeerde akkerbouwgrond! Wanneer we dit opofferen zullen we dit nooit meer terugkrijgen.

Maar vooralsnog lijkt het erop dat dit college een samenleving nastreeft waarin economische groei een doel is. Dit college wil namelijk een bedrijventerrein bouwen op een groene polder aan de rand van de stad. Dit zou zo zonde zijn. Zoveel Amsterdammers hebben iets met dit gebied en de biologische boerderij de Boterbloem heeft deze grond nodig.

Het ecologisch belang lijkt bij het college niet voorop te staan. Het flora en fauna onderzoek in het gebied is nog niet eens afgerond. Hoe kan er nou besloten worden dat er een bedrijventerrein komt, terwijl we niet eens weten welke beschermde soorten hier zitten? Voorzitter, is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens, dat er niks kan gebeuren tot dit onderzoek is afgerond? Als dit bedrijventerrein er komt, zullen de gevolgen enorm zijn. Biologische boerderij de Boterbloem kan haar functie niet meer uitoefenen. Mensen verliezen een plek waar zij genieten en tot rust komen en de ecologie gaat er op achteruit.

De komst van een bedrijventerrein van 43ha in Amstelveen is tegengehouden door de provincie Noord-Holland vanwege overcapaciteit in de regio. Voorzitter, ik wil de wethouder vragen waarom we bedrijventerreinen aanleggen terwijl we te maken hebben met overcapaciteit, en deze dus overbodig zullen zijn? De gemeente ontruimt niet voor leegstand, waarom bouwt dit college wel voor leegstand?

Daarnaast is op Lutkemeer I nog 5,9ha van de 24ha beschikbaar, zo’n 25% is dus nog leeg. Ook heeft SADC momenteel 184ha reeds bouwrijp gemaakte kavels beschikbaar en het is terrein van de Meet Inn nog beschikbaar. De Partij voor de Dieren vindt dat de noodzaak voor een bedrijventerrein op deze locatie niet is aangetoond, zeker zolang er nog zoveel leegte bij bedrijventerreinen is en andere bouwrijpe kavels zijn. Voorzitter, ik vraag de wethouder: waarom zouden we dit doorzetten?

Tot slot, er zijn ook allerlei juridische vragen te stellen. Ik zal hier verder niet op ingaan omdat de volgende sprekers deze zullen benoemen.

De Partij voor de Dieren houdt dit gebied het liefst groen. Wij zeggen: we moeten net als de Verenigde Naties een grens stellen, en zeggen: tot hier en niet verder. We moeten de verdwijning van het groen in Amsterdam een halt toe roepen. Ik dien daarom met enkele andere fracties een motie in om een onderzoek te starten naar uitbreiding van de Hoofdgroenstructuur en hierbij het gebied van de Lutkemeerpolder te betrekken. Zodat er met betrokkenen gekeken kan worden naar de mogelijkheden in dit gebied.

Als deze het niet haalt, mag er wat de Partij voor de Dieren betreft, in geen geval gestart worden met de werkzaamheden voor Lutkemeer III voordat Lutkemeer I volledig vol zit. Daar dien ik ook een motie over in.

Tot slot dien ik een motie in om geen onomkeerbare stappen te zetten, tot het flora- en fauna onderzoek is afgerond en in de commissie RO besproken. Dankuwel.