Motie inzake de bestuur­lijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake het uitwerken van meerdere scena­rio’s voor het behoud van (zoveel mogelijk van) de functie van zorg­boer­derij de Boter­bloem (uitstel van de plannen)


19 december 2018

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren), Simons (BIJ1) en Ceder (ChristenUnie) inzake de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake het uitwerken van meerdere scenario’s voor het behoud van (zoveel mogelijk van) de functie van zorgboerderij de Boterbloem (uitstel van de plannen)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie van de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, van de voormalige raadsleden Nuijens en Geenen inzake het uitwerken van meerdere scenario’s voor het behoud van (zoveel mogelijk van) de functie van zorgboerderij de Boterbloem (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1330).

Constaterende dat:

 • de enig biologisch gecertificeerde akkerbouwgrond in Amsterdam in de Lutkemeerpolder te vinden is;
 • de komst van een bedrijventerrein van 43ha in Amstelveen is tegengehouden door de provincie Noord-Holland vanwege overcapaciteit in de regio;
 • op Lutkemeer I nog 5,9ha van de 24ha beschikbaar is, zo’n 25% is dus nog leeg;
 • het project Meet Inn mogelijk niet door gaat en daar dan nog terrein beschikbaar is;
 • SADC momenteel 184ha reeds bouwrijp gemaakte kavels beschikbaar heeft;
 • door stadsdeel Osdorp is toegezegd dat Lutkemeer III pas zou starten als alles vol zou zijn en dit ook bevestigd is door hoofd grondzaken.

Overwegende dat:

 • de noodzaak voor een bedrijventerrein op deze locatie niet is aangetoond zolang er nog zoveel leegte bij bedrijventerreinen is en andere bouwrijpe kavels zijn;
 • er een extra financier nodig is om het project voor elkaar te krijgen en deze externe financier onzeker is;
 • behoud van de Lutkemeerpolder de Ecologische Hoofdstructuur versterkt;
 • de Lutkemeerpolder taken kan vervullen voor zorg, klimaat, biodiversiteit, educatie en biologische stadslandbouw;
 • er in Amsterdam veel draagvlak is om dit unieke gebied te behouden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


niet te starten met werkzaamheden voor Lutkemeer III (Business Amsterdam Osdorp fase 2) voordat Lutkemeer I volledig vol zit, in de tussentijd met betrokken Amsterdammers te kijken naar de mogelijkheden die het gebied vanuit ecologisch en maatschappelijk perspectief biedt, en hier bij het opstellen van de Omgevingsplannen op terug te komen.

De leden van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa

S. Simons

D. Ceder


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (uitbreiding Hoofdgroenstructuur in de Sluisbuurt)

Lees verder

Motie inzake de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake meerdere scenario’s voor de Boterbloem ( Lutkemeerpolder onderdeel van de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer