Succes: bezwaar tegen natuur­ver­gunning Schiphol


12 oktober 2023

Amsterdam gaat een bezwaar aantekenen tegen de onlangs aan de Schiphol Group verleende natuurvergunning. Daartoe had de Partij voor de Dieren een voorstel ingediend in de Amsterdamse gemeenteraad, welke door een meerderheid werd gesteund.


Een dubieuze natuurvergunning

Demissionair Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal (VVD), heeft onlangs een natuurvergunning aan Schiphol verleend. Dit besluit is in tegenspraak met een in de Tweede Kamer aangenomen voorstel waarin is verzocht om de natuurvergunning pas te verstrekken wanneer “de luchtvaart op een eerlijke manier bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem en aan alle nationale en internationale voorwaarden is voldaan.”

Om de vergunning te verkrijgen, heeft Schiphol de stikstofrechten van boerenbedrijven in de omgeving opgekocht. De uitruil tussen stikstof uit de landbouw en stikstof uit de industrie vindt onze fractie hoogst dubieus. Fractievoorzitter Anke Bakker: “Het zijn weliswaar beide stikstofverbindingen, maar het zijn wel verschillende chemische verbindingen die op een andere manier neerslaan.”


“De milieuruimte is er niet. Deze was er nooit. En die gaat er ook niet komen.”


Vijfhonderdduizend vluchten

Dankzij deze vergunning krijgt Schiphol de ruimte voor 500.000 vluchten per jaar: dit is meer dan de bovengrens van 452.500 vluchten die het kabinet onlangs had vastgesteld. Dit kon op verontwaardiging van onze Amsterdamse fractie rekenen. Tijdens de commissie Financiën, Kunst en Diversiteit (waar deelnemingen zoals Schiphol onder vallen), sprak fractievertegenwoordiger Mischa Meerburg zich uit.

“Om te denken: 500.000 vluchten – dat gaan we doen, dat past er nog wel tussen? Dan ben je echt knettergek. De milieuruimte is er niet. Deze was er nooit. En die gaat er ook niet komen.” Tijdens deze commissievergadering zorgde onze fractie ervoor dat deze natuurvergunning tijdens de eerstvolgende raadsvergadering besproken zou worden.


Steun vanuit de gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober kwam de Partij voor de Dieren met een motie om bezwaar aan te tekenen tegen deze vergunning. Anke lichtte deze motie mondeling toe tijdens de raad. “Als gemeente kunnen we ook in opstand komen. De tijd om dat tegen Schiphol te doen, is nu. Want Schiphol heeft ondanks de klimaat- en stikstofcrisis een natuurvergunning gekregen. Het is een zooitje met die stikstofproblematiek. Schiphol nu een natuurvergunning geven, maakt het er allemaal niet rooskleuriger op. Bovendien zou Schiphol moeten krimpen.”

Met een motie riep onze partij het college op om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol. Deze motie kon op brede steun in de gemeenteraad rekenen – onder meer coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA steunden het plan. Dankzij onze inzet gaat de gemeente formeel bezwaar aantekenen tegen de natuurvergunning!


“Als gemeente kunnen we ook in opstand komen. De tijd om dat tegen Schiphol te doen, is nu.”


Meer over dit onderwerp:

- Lees hier de aangenomen motie.

- Bekijk hier onze bijdragen rondom deze natuurvergunning.

- Lees hier het Parool artikel over het bezwaar tegen de natuurvergunning.

  Gerelateerd nieuws

  Terugblik op de raad: 12 mooie successen!

  Tijdens de afgelopen raadsvergadering op donderdag 12 oktober zette de Partij voor de Dieren zich onder andere in voor het aa...

  Lees verder

  Kolen uit de Amsterdamse haven voor 2030 en een boycot op Colombiaanse bloedkolen

  Amsterdam gaat alles-op-alles zetten om versneld de op- en overslag van kolen in de haven te beïndigen. Een voorstel van de P...

  Lees verder