Motie inzake toon politieke moed en vecht de natuur­ver­gunning van Schiphol aan


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Demonstratiebrief 2023 en de eerdere discussie over het kennisnemen van het artikel: ‘Schiphol krijgt natuurvergunning, ondanks controversieel-verklaring’.

Constaterende dat:

 • Schiphol op 26 september jl. een natuurvergunning heeft verkregen tot maximaal 500.000 vluchten per jaar;
 • Schiphol veruit de grootste uitstoter van NOx verbindingen is in Nederland met naar schatting 55 kton per jaar, wat goed is voor negen maal de uitstoot van de tweede grootste uitstoter, Tata Steel;
 • Schiphol boeren heeft uitgekocht om stikstofruimte te winnen voor de vergunning, terwijl deze uitruil van ammoniak voor stikstofoxiden van de luchtvaart hoogst dubieus is;
 • in de Tweede Kamer een motie is aangenomen waarin werd verzocht pas de natuurvergunning te verstrekken wanneer ‘de luchtvaart op een eerlijke manier bijdraagt aan het
 • oplossen van het stikstofprobleem en aan alle nationale en internationale voorwaarden is voldaan’ en dat deze motie controversieel is verklaard door de Tweede Kamer;

Overwegende dat:

  • we ons in een stikstof- en klimaatcrisis bevinden, Schiphol zou moeten krimpen en dat het daarom onverantwoordelijk is dat er nu een ruimere natuurvergunning is verleend.

  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
  om als gemeente formeel en openbaar bezwaar aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol.

  Indieners,
  A.L. Bakker (PvdD)
  Z. Ernsting (GL)
  F. Asruf (PvdA)
  E. Schmidt (D66)


  Status

  Aangenomen

  Voor

  overigepartijen

  Tegen

  VVD, CDA, JA21, FvD

  Lees onze andere moties

  Motie inzake Amsterdamse wateren visloodvrij

  Lees verder

  Motie inzake gezondheidsbevordering is meer dan een gezonde leefstijl mogelijk maken

  Lees verder

      Word actief Doneer