Blijvend verzet tegen het nieuwe Meervaart Theater in het water


27 maart 2024

Op 16 maart voegde de Partij voor de Dieren zich bij het zoveelste protest van omwonenden tegen het nieuwe Meervaart Theater in de Sloterplas. Het gebouw wordt tot 9000 m2 groot, 30 meter hoog, en heeft een prijskaartje van 100 miljoen euro. Deze kosten zullen vrijwel zeker nog meer oplopen. Onze fractie probeert de bouw van het theater op deze plek, in het water en het groen, koste wat kost te voorkomen.

Tijdens een bewonersprotest dat op 16 maart bij de Sloterplas plaatsvond, zei Anke: “wij staan hier niet voor onszelf. Wij staan hier voor al het leven dat je om je heen ziet, dat geen stem van zichzelf heeft om in opstand te komen. Denk aan de bomen, de natuur, de plas, het water, de dieren... Zij kunnen niet zeggen: wij hebben ook bestaansrecht, wij zijn van belang.” De Partij voor de Dieren blijft dit bestaansrecht verdedigen.


"Wij staan hier voor al het leven dat je om je heen ziet, dat geen stem van zichzelf heeft om in opstand te komen. Denk aan de bomen, de natuur, de plas, het water, de dieren... Zij kunnen niet zeggen: wij hebben ook bestaansrecht, wij zijn van belang."


Een onmogelijke keuze: wel bouwen, of wel bouwen?
Helaas wordt de gemeenteraad voor een onmogelijke keuze gesteld. Er worden twee opties voorgelegd. Optie 1: het hele theater wordt in de plas gebouwd. Optie 2: het theater wordt deels in de plas, deels op de kade gebouwd. Dit tweede betekent dat er ook bomen en groen zullen sneuvelen. Het mag duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren géén van deze opties wil. Anke is duidelijk: “er is ook nog een derde optie, namelijk: schrap die hele onzin!”

Dit tegenvoorstel presenteerde Anke op 27 maart aan de rest van de gemeenteraad. Hierin wordt opgeroepen om grootschalige bouw in of aan de oevers van de Sloterplas uit te sluiten. Vanuit de oppositiepartijen kwam veel steun voor het voorstel. Anke richtte zich tot de voorstanders van het nieuwe theater op deze plek: “wij waren al tegen de bouw in de plas en aan de oevers, en dat blijven we. Ik wil tegen iedereen zeggen: het is nog niet te laat!” Maar omdat de gehele coalitie (PvdA, GroenLinks en D66) vóór de bouwplannen is, is het verzet tegen de plannen erg moeilijk. Zo lang de palen nog niet in de grond staan, hopen wij deze natuur nog te kunnen redden!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

De Partij voor de Dieren stuurt aan op een verbod op puppy-yoga

Begin dit jaar opende Puppies & Yoga Amsterdam de deuren in onze stad, afkomstig van een Frans bedrijf die yogasessies met pu...

Lees verder

Massale ganzendodingen ten behoeve van het vliegverkeer

In de weidse omgeving van Schiphol gedijen gewassen waar ganzen dol op zijn, waardoor de gevleugelde dieren zich hier in grot...

Lees verder