Motie inzake alter­natief scenario versnelling transitie aard­gasvrij zonder uitbreiding bestaande warm­te­netten


28 maart 2024

Constaterende dat:
- een grote hoeveelheid woningen tot 2030, 60.000 woningen in Amsterdam onder andere in Zuid Oost, op de planning staan om aangesloten te worden op het warmtenet van Vatttenfall;
- dit warmtenet afhankelijk is van restwarmte van aardgasverbranding;
- zowel de subsidies als de benodigde (natuur)vergunningen voor de Diemen biomassacentale onder zware druk staan;
- zodoende een zeer reële kans bestaat dat deze restwarmte uit aardgas niet vervangen kan worden met warmte uit biomassa.

Overwegende dat:
- het zeer onverstandig is om voor de transitie naar aardgasvrij zo sterk te leunen op het (schijnbaar onuitvoerbare) plan om tientallen duizenden woningen aan te sluiten op hoge temperatuur van Vattenfall;
- het technisch gezien mogelijk is om middels woningisolatie en duurzame warmtebronnen dezelfde hoeveelheid aardgas te besparen, hetzij in een andere volgorde.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Zo snel mogelijk een alternatief scenario te presenteren aan de raad waaruit duidelijk wordt hoe:
- Amsterdam aardgasvrij kan worden zonder afhankelijk te zijn van hoge temperatuur warmte afkomstig van biomassa en/of aardgas van Vattenfall Diemen.


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake maatschappelijke meerwaarde belangrijker bij aanbestedingen

Lees verder

Motie inzake gratis toegang Nationaal Holocaustmuseum voor middelbare scholieren

Lees verder

    Word actief Doneer