PvdD wil meer duide­lijkheid over biomassa


15 mei 2018

De Partij voor de Dieren heeft vervolgvragen gesteld over de verbrandingsinstallatie AEB en biomassa. Uit de beantwoording op eerdere vragen over het verbranden van geïmporteerd afval uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het AEB ook forst gaat inzetten op verbranding van biomassa. De Partij voor de Dieren is kritisch op de verbranding van biomassa vanwege de milieu-impact.

Op 27 januari 2018 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over een nieuw contract tussen het AEB (Afval Energie Bedrijf) en het Britse afvalbedrijf Renewi. Hiermee zou het AEB de komende 10 jaar voorzien worden van brandstof verkregen uit afval uit het Verenigd Koninkrijk. Dit terwijl het AEB als doelstelling heeft om zich te ontwikkelen van verbrander van afval tot duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. Uit de antwoorden van het college van 9 mei 2018 blijkt dat het AEB aangeeft ernaar te streven de komende jaren meer energie te leveren uit biomassa. Dit antwoord roept ook de nodige vragen op, aangezien er in afstemming met de gemeente en via het Strategisch Plan 2018-2022 indicatoren en een planning worden vastgelegd om op termijn de verbrandingsactiviteiten uit te faseren.

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Trouw publiceerde op 9 mei 2018 een artikel: RIVM waarschuwt voor biomassa: ‘het kan de gezondheid schaden' naar aanleiding van het rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met de landelijke uitstootcijfers. De waarschuwing gaat over extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout.

Al eerder bij de bespreking van het Strategisch Plan Havenbedrijf 2017-2021 stelde de PvdD vragen over de vermeende duurzaamheid van biobrandstoffen. Bij de behandeling in de raadsvergadering werd vervolgens een motie aangenomen die het college opriep om in samenwerking met het Havenbedrijf een nadere visie en uitleg te geven over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Amsterdamse energiemix.

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse Haven betrokken bij verdwijnen Amazoneregenwoud

In De Groene Amsterdammer werd op 24 april 2018 een uitgebreid onderzoeksartikel gepubliceerd over de Nederlandse betrokkenhe...

Lees verder

Kinderrechten in Amsterdamse zorgregelingen getoetst

Dankzij aangenomen moties van raadslid Jennifer Bloemberg komt er meer aandacht voor de behoeften en rechten van kinderen bij...

Lees verder