Amster­damse Haven betrokken bij verdwijnen Amazo­ne­re­genwoud


25 april 2018

In De Groene Amsterdammer werd op 24 april 2018 een uitgebreid onderzoeksartikel gepubliceerd over de Nederlandse betrokkenheid bij de aanleg van de ‘Corredor Norte’. Ook de Amsterdamse haven blijkt betrokken bij projecten in de Braziliaanse Amazone. Het Havenbedrijf Amsterdam verkent de mogelijkheid om de Braziliaanse deelstaat Tocantins te helpen een nieuwe vaarroute te ontwikkelen, waarvoor een 43 kilometer lange rotspartij moet verdwijnen. De PvdD wil weten hoe dit zich verhoudt tot alle duurzame doelstellingen van de haven en stelde schriftelijke vragen.

De Corredor Norte is een infrastructuurproject dat duizenden kilometers amazonewoud zal doorkruisen om soja efficiënter te vervoeren. De Nederlandse betrokkenheid moet zorgen voor meer export en meer omzet voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onderzocht de duurzame beloftes die door het ministerie van Buitenlandse Zaken waren gedaan ten aanzien van de projecten waar Nederland aan bijdraagt. Hierbij werd ontdekt dat de projecten ontbossing, gewapend conflict en landroof in de hand werken.

Ook de Amsterdamse haven is betrokken bij projecten in de Braziliaanse Amazone. Zo werden er strategische plannen voor de Braziliaanse binnenvaart geschreven door de promo-organisatie van de Amsterdamse haven met behulp van subsidies. Het Havenbedrijf Amsterdam verkent de mogelijkheid om de Braziliaanse deelstaat Tocantins te helpen een nieuwe vaarroute te ontwikkelen, waarvoor een 43 kilometer lange rotspartij moet verdwijnen. Deze ingrijpende operatie heeft ook veel invloed op het onderwaterleven, aangezien de rotspartij een belangrijke paaiplaats is voor de vissen. De internationaal projectmanager van het Havenbedrijf Amsterdam Mark Hoolwerf zegt dat de haven zich meer op agribulk zoals soja gaat richten om duurzaamheidsredenen, vanwege het terugdringen van kolen. Agribulk als soja is in de Havenvisie 2030 een belangrijke pijler voor de biobased, circulaire economie.

Lees de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Versnippering plastic door maaiwerkzaamheden

De Partij voor de Dieren ontving foto’s vanuit Bos en Lommer waarin te zien was dat plastic afval werd versnipperd tijdens ma...

Lees verder

PvdD wil meer duidelijkheid over biomassa

De Partij voor de Dieren heeft vervolgvragen gesteld over de verbrandingsinstallatie AEB en biomassa. Uit de beantwoording op...

Lees verder