Kinder­rechten in Amster­damse zorg­re­ge­lingen getoetst


17 mei 2018

Dankzij aangenomen moties van raadslid Jennifer Bloemberg komt er meer aandacht voor de behoeften en rechten van kinderen bij verschillende zorgvoorzieningen en -regelingen. Het Amsterdams college had plannen om de inzet van kinderen mee te nemen in de indicatie voor hulp bij huishouden, bij gezinnen met een gezinslid met ziekte of beperking. De Partij voor de Dieren vindt dit niet in het belang van het kind.

“Wat een kind aankan verschilt per kind en zijn er goede redenen de kinderen in deze gezinnen niet extra te belasten. Kinderen moeten vooral gewoon kind kunnen zijn” aldus Bloemberg. “Ik ben dan ook verheugd dat de gehele gemeenteraad zich achter mijn moties heeft geschaard.”

De productomschrijvingen van verschillende zorgregelingen moeten nu getoetst worden aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, omdat het onduidelijk is hoe kinderrechten zijn geborgd in alle huidige zorgregelingen.

Daarnaast gaf de Kinderombudsman in het Jaarverslag 2017 aan dat de belangen van kinderen niet of onvoldoende worden meegewogen in beleid of wetgeving. Ook bij het in beeld brengen van de hulpvraag is op dit moment niet altijd specifieke aandacht voor kinderen. Door deze motie wordt nu in kaart gebracht of er specifieke aandacht is voor kinderen bij de gesprekken van zorgvoorzieningen.

Gerelateerd nieuws

PvdD wil meer duidelijkheid over biomassa

De Partij voor de Dieren heeft vervolgvragen gesteld over de verbrandingsinstallatie AEB en biomassa. Uit de beantwoording op...

Lees verder

PvdD tegen doorstart horrorboerderij El Rief

Deze week stuitte de fractie van de Partij voor de Dieren op een aanvraag voor vergunningverlenging van horrorboerderij El Ri...

Lees verder