Landelijk verbod op puppy-yoga


Scha­de­lijke trend op aandringen van de Partij voor de Dieren verboden

31 mei 2024

Begin dit jaar opende Puppies & Yoga Amsterdam de deuren in onze stad, afkomstig van een Frans bedrijf die yogasessies met puppy’s aanbiedt. Bij ons stroomden de bezorgde berichten binnen. Een reportage van Radar bevestigde deze zorgen. Hieruit bleek dat de puppy’s acht uur per dag werken en constant worden gewekt, wat schadelijk is voor hun gezondheid. De gemeenteraadsfractie in Amsterdam en de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren boksten samen een landelijk verbod voor elkaar.

De schaduwzijde van puppy-yoga
Na de opening van een puppy-yogastudio in Amsterdam, ontvingen wij al gauw bezorgde berichten. Uit een undercoverreportage van Radar bleek vervolgens dat deze zorgen terecht waren. De reportage legde verschillende misstanden vast, waaronder het feit dat de puppy's acht uur per dag, meerdere dagen achter elkaar, moesten 'werken'. De pups werden zelfs gewekt wanneer ze sliepen, en er waren beelden van trillende en brakende puppy's. De yogalessen bleken een stressvolle omgeving voor de dieren te zijn. Deze omgang met de pups kan leiden tot ernstige ontwikkelingsproblemen.

Amsterdam in actie tegen puppy-yoga
Judith wendde zich daarom tot de wethouders van Dierenwelzijn en Sport. Ze vroeg hen niet alleen om de onwenselijkheid van puppy-yoga uit te spreken, maar ook om actie te ondernemen. In de concept Agenda Dieren van de gemeente Amsterdam staat dat negatieve invloeden op dieren in de sport moeten worden geminimaliseerd. Judith vroeg of de wethouders bereid waren te onderzoeken wat de gemeente kon doen en of ze in gesprek wilden gaan met de studio om hun standpunt duidelijk te maken.

De wethouders toonden begrip en bereidheid om op te treden. De wethouder Dierenwelzijn erkende de onwenselijkheid van de situatie en de wethouder Sport benadrukte de inzet van dieren voor commercieel gewin. Ze waren bereid te zoeken naar manieren om puppy-yoga in Amsterdam te verbieden.

Naar een landelijk verbod
Ook op landelijk niveau werd actie ondernomen. De landelijke fractie in de Tweede Kamer stelde Kamervragen om de uitbuiting van jonge dieren zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Eind mei werd bekend dat deze inspanningen hebben geleid tot een landelijk verbod.

De Landbouwminister sprak zich uit tegen de praktijk en benadrukte de schadelijke effecten op de ontwikkeling van puppy's. "Het lijkt misschien schattig, maar het onverantwoord inzetten van puppy’s veroorzaakt angst en stress bij de puppy’s in de belangrijkste periode van hun ontwikkeling. Hier kunnen de puppy’s levenslang last van hebben."

Gerelateerd nieuws

Voorvechters van het groen roepen op: ben je VOOR het groen? Stem dan TEGEN!

Op 6 juni 2024 wordt voor het eerst in 22 jaar een referendum gehouden in Amsterdam. De toekomst van het groen in onze stad l...

Lees verder

Vote AGAINST the new plans for our green spaces!

On June 6, 2024, a referendum will be held in Amsterdam for the first time in 22 years. On that day, the future of our city's...

Lees verder