Motie inzake verkennen andere locatie voor Rugbyclub Amsterdam in Amsterdam Noord


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over het advies Kansenkaart Noord van de Sportraad Amsterdam,

Constaterende dat:
- De Sportraad vijf kansrijke locaties presenteert voor het aanleggen van sport in Amsterdam Noord;
- Een van de locaties bevindt zich op ‘Het Groene Veld’ dit terrein wordt tijdelijk gebruikt door de voormalige ADM bewoners;
- De sportraad twee rugbyvelden op deze locatie wil aanleggen vanwege uitbreiding rugbyclub;
- De zittende ADM community in korte tijd een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Amsterdamse cultuurprogrammering door middel van natuureducatie, een restaurant, een natuurtuin, evenementen, broedplaatsen, en ruim 3000 bezoekers per maand trekt;

Overwegende dat:
- Het Groene Veld een unieke plek is met de 1e educatie natuurspeeltuin;
- Kwetsbare natuur wordt aangetast en verdwijnt permanent: 40.000m2 aan flora en fauna op en rondom de Slibvelden;
- De cultuur en natuur programmering van de ADM community voor een groot deel zal verdwijnen en er geen uitwijk plek voor hen is;
- Rugbyclub Amsterdam heeft aangegeven dat de exacte locatie niet uitmaakt;
- De rugbyclub een grote ruimteclaim heeft;
- Buurtbelangenvereniging JEN (Jeugdland-Elzenhagen-Noorderkwartier) alternatieve locaties voor de rugbyvelden en de warmtecentrale heeft aangedragen;

- De ADM community (de Verademing) zich creatief opstelt om een oplossing mogelijk te maken;
- Westpoort Warmte/Vattenfall een significant grotere ruimteclaim maakt op de slibvelden, en gezien dit ontwikkelproces van Vattenfall, op korte termijn de rugbyclub niet in te passen valt; [1]
- De ruimteclaim van de rugbyclub en de ruimteclaim ADM De Verademing gaan moeilijk samen;
- Sport, groen en cultuur zijn niet inwisselbaar en moeten allemaal voldoende ruimte krijgen via een integrale aanpak;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Te verkennen of er een andere locatie in Amsterdam Noord mogelijk is voor Rugbyclub Amsterdam en/of Vattenfall in plaats van het Groene Veld zodat sport, groen en cultuur allen voldoende ruimte krijgen

Indiener,

M.J. Emmerik

[1] https://jenamsterdam.nl/projec...


Status

Verworpen

Voor

FvD, VOLT, Lijst AV, SP, PvdD, Lijst Kabamba

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake bescherm de tuinparken van het Westerpark

Lees verder

Motie inzake realiseer groennorm Sloterdijk Zuid I alsnog zonder reeds bestaand groen uit het Westerpark mee te tellen

Lees verder

    Word actief Doneer