Kunst en cultuur


De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving is een samenleving met brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Het zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Kunst en cultuur helpen mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft de samenleving hard nodig.

We wijzen bezuinigingen op kunst en cultuur dan ook af, wij vinden dat het budget aanmerkelijk omhoog zou moeten. Met Lucebert zijn wij van mening dat alles van waarde weerloos is - dat geldt zeker voor kunst en cultuur.

De Partij voor de Dieren is voorstander van een slavernijmuseum in Amsterdam. Het Nederlandse koloniaal verleden ging gepaard met wreedheden tegen en onderdrukking van andere bevolkingsgroepen. Dit moet niet vergeten worden en daarom is eerlijk onderwijs over het kolonialisme belangrijk. Het is daarbij ook niet passend om straatnamen en monumenten te hebben die de leiders van het wrede koloniale regime vertegenwoordigen.

De Partij voor de Dieren vindt het ook belangrijk dat Amsterdam goed zorgt voor zijn cultureel erfgoed. De huidige opdeling van de stad in stadsdelen vinden wij niet wenselijk voor het voeren van een eenduidig, efficiënt en effectief beleid. Wel is het belangrijk om ook goed in het vizier te hebben welke culturele instellingen in de buurten een toegevoegde waarde hebben en die te ondersteunen. Kunst en cultuur moet toegankelijk en divers zijn zodat elke Amsterdammer er toegang tot heeft. De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat, dus een religieuze organisatie mag nooit subsidie ontvangen van de gemeente voor religieuze activiteiten. Echter, als een religieuze organisatie bepaalde culturele of maatschappelijke activiteiten uitvoert waarvoor de gemeente subsidie beschikbaar stelt, kan een religieuze organisatie daarvoor wel in aanmerking komen, mits zij voldoet aan alle gestelde voorwaarden.