Motie inzake opnemen onder­scheid e-bikes in monitor fiets


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over Kennisnemen van de monitor fiets 2022 (VN2024-004282)

Het ontbreken van inzicht bij de monitor van een onderscheid tussen de Op Eigen Kracht en het Licht Elektrisch Voertuig;

Deze inzichten nuttig kunnen zijn voor het maken van keuzes over bijvoorbeeld de maximumsnelheid op het fietspad;

Inzicht kunnen geven in overwegingen voor de verkeersveiligheid op het fietspad voor bepaalde doelgroepen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
In de monitor fiets het onderscheid op te nemen tussen de OEK en de LEV, voor zover gebruikte databronnen hier onderscheid in maken.

Indieners,
R.B. Havelaar
M.F. Asruf
E.D.M. Moeskops
C.A.D. Van Munster
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake spaar het Diemerpark en verhuis één van de sportverenigingen vanuit het park naar Strandeiland

Lees verder

Motie inzake mogelijke bomenkap fietsnetwerkschakels Nieuwe Meer

Lees verder

    Word actief Doneer