Motie inzake data­ver­za­meling in de openbare ruimte: niet slechts omdat het kan


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over Projecten die data verzamelen in de openbare ruimte

Overwegende dat:
- Schriftelijke vragen over de inzet van dataverzameling en andere technologische toepassingen in de openbare ruimte hebben geresulteerd in een lijst van 50 projecten
- Uit de antwoorden blijkt dat de informatie over deze projecten onvolledig is
- Dit bevestigt dat dataverzameling en andere technologische toepassingen niet altijd worden toegepast met een duidelijk (beleids)doel
- Uit de discussie blijkt dat de gemeente onvoldoende grip heeft op technologische toepassingen en dataverzameling in de openbare ruimte
- Hier de nodige verbeterstappen in zijn gezet, waaronder het opstellen van een evaluatieprotocol en Quality Assurance Acceptatiecriteria
- Dit protocol en deze criteria geen uitspraken doen over de wenselijkheid van technologische toepassingen en dataverzameling in de openbare ruimte
- Dataverzameling in de openbare ruimte gepaard gaat met serieuze risico’s rondom privacy en bewegingsvrijheid en hier dus terughoudendheid gepast is

Spreekt uit dat
Het belangrijk is om terughoudend te zijn met de start van nieuwe projecten, experimenten en pilots waarbij sprake is van dataverzameling in de openbare ruimte en daarbij van tevoren duidelijk te stellen:
- welk probleem wordt onderzocht of opgelost
- welke alternatieve (niet digitale of minder ingrijpende) oplossingen zijn overwogen
- hoe lang het project loopt
- bij welke resultaten het project wel/niet doorgang vindt of geslaagd is
- wanneer en hoe het project wordt geëvalueerd waarbij die evaluatie openbaar moet wor-
den gemaakt

Verzoekt het college

Bovenstaande uitspraak als uitgangspunt te hanteren bij nieuw te starten projecten, experimenten en pilots waarbij sprake is van dataverzameling in de openbare ruimte

Indiener(s),

E.C. IJmker
J.M. Krom
I. Garmy


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

VVD