Motie inzake energie besparen bij data­centers in het kader van het Amsterdam aanbod voor Regionale Energie Strategie (RES) NH-Zuid


10 februari 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) (Nr. VN2021-002288).

Constaterende dat:

  • de geplande uitbreiding van de capaciteit datacenters meer stroom vragen dan het aantal geplande windmolens in het kader van de RES kunnen opwekken;
  • datacenters nu al meer stroom vragen dan alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar;

Overwegende dat:

  • energie besparen een belangrijke pijler is uit het klimaatakkoord;
  • het niet uitbreiden van de huidige capaciteit datacenters leidt tot significante hoeveelheden vermeden CO2 uitstoot;
  • stroom die niet verbruikt wordt ook niet (duurzaam) opgewekt hoeft te worden;
  • datacenters meer dan alleen de Amsterdamse en Nederlandse datavraag bedienen, maar ook datavraag uit het buitenland;
  • oneindige groei niet mogelijk is op een planeet met eindige grondstoffen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • nieuwe vergunningaanvragen voor het bouwen van datacenters af te wijzen;
  • dit te melden binnen de MRA;
  • in gesprek te gaan met de sector over de mogelijkheden voor energiebesparing en efficiëntie bij reeds gerealiseerde datacenters.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, DENK, CDA, FvD, JA21, PvdO

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Regionale Energie Strategie (RES) NH-Zuid (realiseren van voldoende zonne-energie)

Lees verder

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (diervriendelijke verlichting)

Lees verder

    Word actief Doneer