Motie inzake de Inves­te­ringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (dier­vrien­de­lijke verlichting)


9 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (Nr. VN2021-001578).

Constaterende dat:

  • het college de ambitie heeft om Sloterdijk-Centrum tot een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier te maken.

Overwegende dat:

  • bijna alle dieren last ondervinden van verlichting;
  • het voor het bewerkstelligen van een toekomstbestendige leefomgeving voor dieren van groot belang is dat gezorgd wordt voor zo min mogelijk verlichting of diervriendelijke verlichting.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Indien verlichting noodzakelijk is, alleen diervriendelijke verlichting toe te passen bij kavels, routes of gebieden die aan groen- of waterstructuur grenzen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake energie besparen bij datacenters in het kader van het Amsterdam aanbod voor Regionale Energie Strategie (RES) NH-Zuid

Lees verder

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (zoektocht voor de alles-in-één school)

Lees verder

    Word actief Doneer