Motie inzake een warme winter voor alle Amster­dammers


10 november 2022

Onderwerp

Een warme winter voor alle Amsterdammers

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Raadsinformatiebrief Stand van zaken aanpak energiearmoede en uitbreiding energietoeslag en de Raadsinformatiebrief Energiebesparing voor de aanpak energiearmoede

Constaterende dat:

  • veel Amsterdammers te maken hebben met energiearmoede, of daar mee te maken gaan krijgen aankomende winter.

Overwegende dat:

  • Amsterdammers die leven in energiearmoede geneigd zijn hun huizen zo weinig mogelijk te verwarmen in verband met de hoge kosten daarvan;
  • er openbare voorzieningen zijn en gecreëerd kunnen worden waar Amsterdammers die hiermee te maken hebben/krijgen toch overdag in de warmte kunnen zitten, zoals bijvoorbeeld in bibliotheken, stadsdeelkantoren en buurthuizen;
  • het belangrijk is om de beschikbaarheid van deze voorzieningen zo breed mogelijk te communiceren, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen en niet schromen om hier gebruik van te maken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • 1. de stadsdelen te vragen in kaart te brengen in welke ruimtes Amsterdammers kunnen verblijven die vanwege de energiecrisis de warmte buitenshuis opzoeken;
  • 2. waar mogelijk zulke ruimtes te creëren voor Amsterdammers, bijvoorbeeld in gemeentelijke gebouwen en voorzieningen zoals bibliotheken en stadsdeelkantoren;
  • 3. Amsterdammers proactief te informeren over de verschillende plekken waar zij van de warmte kunnen genieten.

Indiener
J.M. Krom


Status

Verworpen

Voor

Lijst Kabamba, VOLT, CDA, DENK, BIJ1, PvdD

Tegen

JA21, FvD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

motie Bestemmingsplan Lutkemeer wijzigen voor komst Voedselpark Amsterdam

Lees verder

Motie inzake gezondheidsrisico’s door houtstook aanpakken

Lees verder

    Word actief Doneer