Motie inzake een landelijk CO2 reductie plan voor afval­ver­bran­dings­in­stal­laties


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over

Overwegende dat:

  • Het Rijk momenteel in Landelijk Afvalbeheer Plan 3 meerdere voorstellen heeft gedaan om CO2 reductie bij afval te bewerkstelligen;
  • Binnen de afspraken, er nog geen afspraken gemaakt zijn over de CO2 en stikstof uitstoot van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s);
  • We meer overgaan naar het circulair verwerken van afval, er hierdoor ook minder Nederlands afval is en daardoor de behoefte aan AVI’s vermindert;
  • Dat het noodzakelijk is, als Nederland en Amsterdam de klimaatdoelstellingen wil behalen, ook hierin afspraken te maken;
  • Stikstofreductie een gevolg is van een dergelijk plan, en dit bijdraagt aan de doelen van de gemeente en het Rijk;
  • Dit het niet alleen van belang is om lokaal en nationaal afspraken over te maken, maar dit ook op Europees niveau gekeken moet worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • In gesprek te gaan met het Rijk om binnen het afval en circulair beleid van het Rijk, afspraken te maken rondom CO2 en stikstof reductie bij de uitstoot van AVI’s;
  • Binnen deze gesprekken ook Europees beleid hierin mee te nemen, om te onderzoeken of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden.

Indieners,
I.Nadif (GroenLinks)
Z.D. Ernsting (GroenLinks)
L. Heinhuis (PvdA)
E. Schmit (D66)
A. Bakker (PvdD)
I. Garmy (Volt)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)
D. Boomsma (CDA)
D. Bons (Bij1)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD