Motie inzake criteria lange termijn strategie AEB


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over voortgang uiten van wensen en bedenkingen inzake de beoogde verkoop van het 100% belang in AEB Holding N.V

Constaterende dat:

  • Er nu nog geen lange termijn strategie voor het AEB is;
  • De wethouder toe heeft gezegd dat er een lange termijn strategie komt vanuit het AEB die na de zomer met de raad gedeeld wordt; Overwegende dat:
  • Het belangrijk is om zoveel mogelijk publieke waarden op zoveel mogelijk manier te borgen bij de verkoop van het AEB;
  • Het voor de continuïteit van afvalverwerking, energieleverantie en klimaatdoelstellingen belangrijk is dat het AEB een duidelijke lange termijn strategie heeft waar een nieuwe eigenaar zich aan kan committeren;
  • De raad zich graag wil uitspreken over welke criteria daar in terug moeten komen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Om aan het AEB punten mee te geven die moeten worden geadresseerd in de te ontwikkelen lange termijn strategie. Deze punten moeten in ieder geval uit de volgende onderwerpen bestaan:

  • De waarborging van publieke belangen (betaalbaarheid, afvang CO2 uitstoot, warmtelevering, afvalverwerking, circulariteit);
  • Visie op hoe en wanneer de afvalverbrandingsovens gesloten kunnen worden;
  • Visie op het importeren van afval vanuit andere landen;

Indieners,
I. Garmy
A. Bakker
C. Kabamba


Status

Verworpen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66