Motie inzake een duurzame toekomst voor grond­stoffen en warme woningen


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het uiten van wensen en bedenkingen inzake de beoogde verkoop van het 100% belang in AEB Holding N.V

Constaterende dat:

  • het overgrote deel van het huishoudelijk afval van Amsterdam wordt verbrand;
  • een deel van de Amsterdamse huishoudens afhankelijk is van warmte afkomstig van de verbranding van afval en dat de contracten voor deze warmtelevering lopen tot 2047.

Overwegende dat:

  • afval niets minder is dan afgedankte grondstoffen die zoveel mogelijk teruggewonnen zouden moeten worden voor een circulaire toekomst;
  • de wens om op termijn te stoppen met verbranden van afval vraagt om een integrale visie en toekomstplan hoe Amsterdamse huishoudens onafhankelijk kunnen worden van warmte uit verbranding van afval.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • een strategie ‘Warme woningen zonder afvalverbranding’ op te stellen met als doel om tot een warmtevoorziening voor woningen te komen waarbij afvalverbranding geen rol speelt en in deze strategie expliciet de mogelijkheden uit te werken om dit uiterlijk 2047 te realiseren;
  • de conceptstrategie in het derde kwartaal van 2024 aan de raad te doen toekomen.

Indieners,
A. Bakker
L. Heinhuis


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake inzake Publiek belang centraal

Lees verder

Motie inzake aanbevelingen methode Duisenberg onderzoek ‘bewaken ruimtelijke kwaliteit’ overnemen

Lees verder

    Word actief Doneer