Motie inzake pilot asiel­zoeker versneld aan het werk


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de beraadslaging over de stand van zaken tijdelijke noodvoorziening aan het Westerhoofd en de humanitaire toets,

Constaterende dat;

 • Asielzoekers op dit moment pas na zes maanden na de start van hun asielprocedure mogen beginnen met werken;
 • Asielprocedure soms maanden vertraagd door de wachttijden bij de IND en hierdoor het nog lager duurt voordat asielzoekers morgen werken;
 • Asielzoekers alleen mogen werken met een tewerkstellingsvergunning (TWV), gedurende maximaal 24 weken per jaar en onder bepaalde voorwaarden;
 • Oekrainers, vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, geen TWV nodig hebben en daarom direct aan het werk mogen en mee kunnen doen aan de samenleving;

Overwegende dat;

 • Werken bijdraagt aan sociaal maatschappelijke participatie, integratie en het leren van de Nederlandse taal;
 • Op dit moment sprake is van krapte op de arbeidsmarkt in allerlei sectoren zoals de zorg, techniek, bouw en horeca;
 • Een deel van de asielzoekers meteen mogen werken, meedoen en integreren, en een ander deel in de wachtstand geraakt, te maken krijgt met belemmeringen, niet kan meedoen in onze samenleving en daardoor onnodig op achterstand wordt gezet;
 • Het kabinet werkt aan een plan van aanpak om de arbeidsparticipatie van statushouders te verbeteren;
 • Wethouder Groot Wassink voorzitter is van de Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie van de VNG en deze commissie aan de slag gaat met asiel en migratie vraagstukken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 1. Om in VNG-verband bij het Rijk te pleiten voor het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen die nu gelden voor asielzoekers om te mogen werken;
 2. Amsterdam aan te dragen als pilotproject – waarbij de randvoorwaarden voldoende waarborgen geven voor eerlijke arbeidsvoorwaarden, beloning en duurzaam perspectief, zodat asielzoekers zo snel als mogelijk mogen werken en kunnen meedoen;
 3. De raad te informeren over de voortgang.


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake stimuleren hospitaverhuur

Lees verder

Motie inzake doelstelling CO2 reductie Amsterdam Economic Board.

Lees verder

    Word actief Doneer