Motie inzake Minder stil­staande auto’s, meer voet­gan­gers­ruimte


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Ruimte voor de voetganger

Overwegende dat:

  • Het coalitieakkoord stelt dat in het kader voor het opheffen van parkeerplaatsen we niet meer uitsluitend kijken naar de parkeerdruk
  • Het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’ beoogt meer ruimte te creëren voor voetgangers in de stad
  • Er ook op kortere termijn meer kan en moet gebeuren om ruimte voor voetganger te creeren
  • Er altijd een afweging gemaakt moet worden tussen de diverse ruimtevragen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Waar een nijpend tekort is aan effectieve loopruimte, stadsdelen de ruimte te geven om met integrale afweging parkeerplaatsen op te heffen
  • De hierdoor vrijgekomen ruimte te gebruiken voor functies die nu ruimte in nemen op de stoep zoals fietsparkeren of terrassen
  • Dit ook mogelijk te maken in buurten waar de parkeerdruk 90% of hoger is en daar met andere maatregelen de parkeerdruk zo nodig te verminderen

Indieners,
E.C. IJmker
A.L. Bakker
I. Garmy
D. Bons


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VOLT, GroenLinks, BIJ1

Tegen

Lijst Kabamba, JA21, CDA, FvD, DENK, PvdA, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Maak regels openbare ruimte bekend

Lees verder

Motie inzake depressie is een ziekte

Lees verder

    Word actief Doneer