Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (het makke­lijker melden van zwerf­afval in parken)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • bij gebruik op de computer in het online meldformulier op de website van de gemeente (https://meldingen.amsterdam.nl/ ) op de kaart eenvoudig een ‘pin’ op de locatie waar de betreffende melding over gaat geplaatst kan worden;
  • deze functie echter niet gebruiksvriendelijk werkt op telefoons omdat o.a. scrollen over de kaart en in-/uitzoomen niet goed werkt.

Overwegende dat:

  • het niet makkelijk telefonisch in het meldformulier een locatie kunnen aantikken voornamelijk een probleem vormt bij het doorgeven van problemen in parken, omdat melders hiervoor geen adres kunnen invoeren;
  • Amsterdamse parken vaak vervuild zijn;
  • het in verband met het welzijn van dieren en mensen belangrijk is dat het groen goed schoongehouden wordt;
  • het daarom juist extra belangrijk is dat inwoners bij het signaleren van problemen in parken telefonisch gemakkelijk actuele meldingen kunnen doorgeven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om zich, binnen het (naar aanleiding van het onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer) beloofde ‘verbeterplan’ omtrent overlastmeldingen, in te spannen om de locatiefunctie in het online meldformulier gebruiksvriendelijker te maken voor telefonisch gebruik;
  • en/of te onderzoeken of het lanceren van een app met het online meldformulier als gebruiksvriendelijker en toegankelijker wordt ervaren;
  • tevens te bekijken of de toepassing van een ‘gebruik mijn huidige locatie’-functie mogelijk is binnen het online meldformulier om het melders nog makkelijker te maken.

Indiener,

A.L. Bakker


Status

Ingediend

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (introduceer referentienorm en opteer voor voldoende volkstuinparken)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (bij stormschade aan bomen altijd onderzoek doen naar het wortelstelsel en omgevingsfactoren)

Lees verder

    Word actief Doneer