Motie inzake advies Binnen­landse Zaken volgen


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over voortgang uiten van wensen en bedenkingen inzake de beoogde verkoop van het 100% belang in AEB Holding N.V

Constaterende dat:

  • De wethouder heeft toegezegd voor de verkoop van het AEB advies te vragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken;
  • AEB gekocht kan worden door partijen buiten de Europese Unie;

Overwegende dat:

  • Het voor de continuïteit van afvalverwerking, energieleverantie en klimaatdoelstellingen belangrijk is dat het AEB in de handen van een betrouwbare nieuwe eigenaar terecht komt;
  • In de ‘Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden’ zowel het beschermen van vitale infrastructuur (zoals energieopwekking) als ‘strategische afhankelijkheid’ genoemd worden en AEB daar onder kan vallen[1];
  • De Europese Unie inzet op meer strategische autonomiteit en daarbij specifiek de energieopwekking en levering prioriteert[2];

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Om in het proces van de verkoop van AEB, het mogelijk verkoopadvies van het ministerie van Binnenlandse Zaken op te volgen, zelfs als dat de mogelijkheden tot verkoop aan bepaalde partijen beperkt.

Indieners,
I. Garmy (VOLT)
A. Bakker (PvdD)
K. Burgers (VVD)

1 https://www.pianoo.nl/sites/de...
2 https://ec.europa.eu/commissio...


Status

Verworpen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, FvD