Motie inzake combineer zonne­pa­nelen met groene daken


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de 60% reductie van de CO2 uitstoot in 2030;

Constaterende dat;

- In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen voor een CO2-reductie van 60% in 2030;
- We midden in een klimaatcrisis zitten;
- Als we het tij niet snel weten te keren ook onze eigen stad met de onomkeerbare gevolgen van de klimaatcrisis te maken krijgt;
- Er circa 200 MW aan zonnepanelen op de daken ligt;
- Het college in 2040 op 100% van de geschikte daken in Amsterdam zonne-energie wil opwekken (1.100 MW);
- Er in de toekomst nog een flink aantal daken zonnepanelen kunnen krijgen;
- Groene daken een flink aantal voordelen hebben waaronder het absorberen van regenwater, de biodiversiteit verhogen en de omgevingstemperatuur verlagen;
- Het combineren van zonnepanelen en een groen dak nog meer voordelen biedt zoals een verhoging van het rendement van de panelen, de panelen langer mee kunnen gaan en het risico op brandgevaar vermindert.

Overwegende dat;
- Het combineren van zonnepanelen en groene daken en de voordelen daarvan niet bij iedereen bekend is;
- Het aantal groene daken flink kan stijgen wanneer dit gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen;
- Groene daken en gevels bijdragen aan het rainproof en hittebestendig maken van de stad;
- Groene daken CO2 en fijnstof opnemen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Communicatie over groene daken en de voordelen hiervan voortaan op te nemen in alle zon op dak communicatie richting Amsterdamse bewoners en bedrijven;
- Ook Amsterdamse bewoners en bedrijven die al zon op dak hebben, te informeren over het combineren van zonnepanelen met een groen dak
- Bij ieder zon op dak project dat door de gemeente gefinancierd wordt ook een groen dak aan te leggen;

Indiener(s),
J. Krom
I. Garmy
D. Bons

Ter info: Na toezegging op het eerste punt van het dictum is de motie ingetrokken.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen