Motie inzake negatieve klimaat­ge­volgen rappor­teren


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over 60% CO2-reductie

Constaterende dat:

- Amsterdam het doel heeft om in 2030 60% CO2-reductie te hebben behaald;
- Onderzoek uit CE Delft laat zien dat deze doelen momenteel niet worden behaald;
- In de bijlage ‘Reactie college op adviezen van CE Delft’ gehoord op dit onderwerp de nadelen van maatregelen staan uitgelegd maar de voordelen zich sec beperkten tot minder CO2-uitstoot zonder de betekenis daarvan voor de wereld, Nederland en Amsterdam te duiden;

Overwegende dat:

- Er sprake is van een klimaatcrisis;
- De mensheid alles op alles moet zetten om de klimaatcrisis te voorkomen;
- Amsterdam een belangrijke taak heeft om CO2-uitstoot terug te dringen; - De raad voor belangrijke klimaatkeuzes staat om de Amsterdamse doelen wél te halen;
- De voor en nadelen van beleid daarom goed inzichtelijk gemaakt moeten worden; -
De directe nadelige gevolgen van maatregelen tegen klimaatverandering urgent in de stukken en door middel van zorgen door directbetrokkenen naar voren komen, maar de nadelige gevolgen van niets of te weinig doen aan klimaatverandering niet standaard aan de raad wordt voorgelegd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Om in toekomstige voorgelegde besluiten en beleidsdocumenten duurzaamheid daar waar dat relevant is ook de nadelige kosten van niets of te weinig doen tegen klimaatverandering duidelijk weer te geven en duidelijk inzichtelijk te maken;
- Bij toekomstige voorgelegde besluiten en beleidsdocumenten op het gebied van duurzaamheid en de kosten daarvan weer te geven welke afwegingen zijn gemaakt om tot een keuze te komen en daarbij inzichtelijk te maken hoe de nadelen van te weinig doen tegen klimaatverandering zijn meegewogen in de uiteindelijke beslissing;
- De positieve gevolgen van CO2-reductie scherp te duiden wanneer het college gemaakte keuzes over CO2-beleid uitlegt of de raad voor keuzes omtrent CO2-reductie vraagt.

Indieners,
R.P Hofland (D66)
I. Nadif (GroenLinks)
J.M. Krom (PvdD)
I. Garmy (VOLT)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake aanscherpen afspraken inzake een veilig netwerk

Lees verder

Motie inzake combineer zonnepanelen met groene daken

Lees verder

    Word actief Doneer